Om er het beste van te maken, moeten we onze data bruikbaar maken

Blog

Om er het beste van te maken, moeten we onze data bruikbaar maken

  • HOME
  • Nieuws & Blog
  • Om er het beste van te maken, moeten we onze data bruikbaar maken

Veel van de huidige gegevensanalyseprocessen zijn in het beste geval omslachtig.

Je hebt een systeem dat gegevens verzamelt, een tool om die gegevens te vertalen in een visueel rapport, een analist die dat rapport interpreteert, en een leidinggevende die vervolgens een beslissing neemt op basis van die interpretatie. Deze aanpak kost uiteraard tijd en kan een bedrijf vaak afhouden van snelle optimalisaties die zowel tijd als geld kunnen besparen. 

Gegevens zijn pas echt waardevol als teams ze snel kunnen interpreteren en er wijzigingen in kunnen aanbrengen. Dit betekent niet alleen dat de gegevens in visueel aantrekkelijke rapporten en interactieve grafieken moeten worden verwerkt – het betekent dat de gegevens bruikbaar moeten zijn om de klantervaring te optimaliseren en de bedrijfsprocessen te verbeteren.

Waarom bruikbare data?

Laten we een stap terug doen en dit in perspectief plaatsen. Wanneer we voor het eerst met onze klanten werken en zij ons vragen een analyse-architectuur te creëren die specifieke gegevenssets vastlegt en verwerkt, stellen we hen een vraag. “Waarvoor wilt u deze gegevens gebruiken?” Eigenlijk willen we begrijpen welke acties de gegevens zullen informeren of stimuleren.

Soms hebben onze klanten geen antwoord, en dat is meestal een indicatie dat ze die gegevens eigenlijk niet hoeven te verzamelen – of dat ze hulp nodig hebben om de punten te verbinden tussen hun gegevens en hun activiteiten. Ondertussen hebben degenen die wel een antwoord hebben de neiging zichzelf te beperken in termen van hoeveel ze denken uit hun gegevens te kunnen halen.

De waarheid is dat de juiste gegevens een cruciaal onderdeel kunnen zijn van het ontwerpen van geautomatiseerde systemen die u tijd, geld en hoofdpijn besparen. In plaats van alleen naar gegevens op een grafiek te kijken en met interpretaties te komen, kunt u machine learning gebruiken om rode vlaggen op te werpen en voorspellende analyses uit te voeren die u altijd een stap voor blijven.

Een van onze klanten had bijvoorbeeld IoT-sensoren op hun HVAC-systemen, en ze wilden onze hulp om een dashboard te creëren zodat ze real-time prestatiegegevens konden zien en indien nodig actie konden ondernemen.

HVAC-system

In samenwerking met hen ontdekten we een beter, beter bruikbaar gebruik van de gegevens, dat opkomende inzichten zou bieden over wanneer een machine kapot of oververhit was – en een melding zou sturen naar de juiste partijen. Dit betekent dat teams, in plaats van tijd te besteden aan het controleren van de gegevens om te zien of er iets mis was, zich kunnen richten op missiekritische taken en alleen kunnen reageren wanneer het systeem dat meldt.

Hoeveel meer bruikbare data kunnen we krijgen?

In de toekomst zijn de mogelijkheden voor bruikbare gegevens eindeloos. Wij verwachten minder analisten, maar meer inzichten die aanzetten tot geautomatiseerde actie. Bovendien zullen bedrijven waarschijnlijk kunnen vertrouwen op externe, openlijk beschikbare datasets en deze koppelen aan hun eigen interne gegevens om uitkomsten te voorspellen en proactief te werken.

Laten we teruggaan naar het HVAC-voorbeeld. Een gebouw of vastgoedcomplex met meerdere HVAC-systemen zou voortdurend gegevens kunnen analyseren van de machines zelf, van weersvoorspellingen en van andere HVAC-systemen in nabijgelegen gebouwen. Deze datapunten zouden allemaal worden ingevoerd in hun analyseplatform, dat geautomatiseerde beslissingen neemt over wanneer het HVAC-systeem moet draaien, wanneer het zijn energie moet opslaan, en wanneer het ondermaats presteert of onderhoud nodig heeft.

data

In deze richting is het belangrijk om het juiste evenwicht te vinden en niet meer gegevens te verzamelen dan we nodig hebben. Nu er steeds meer gegevens beschikbaar komen, is dit een risico – en het kan een belasting vormen voor de bedrijfsvoering als het niet goed gebeurt.

Het zijn spannende tijden. Organisaties hebben de kans om robuuste data-analysestrategieën te ontwikkelen en uit te voeren die hun activiteiten optimaliseren op een manier die vijf jaar geleden echt niet mogelijk was. Bij Intwo werken we graag samen met onze klanten om te bepalen hoe bruikbare gegevens eruit zien en hoe ze hun bedrijfsmodellen kunnen vormgeven.

Voor meer informatie over hoe Intwo u kan helpen uw gegevens optimaal te benutten, kunt u contact met ons opnemen.

NEEM CONTACT OP!

Laten we contact opnemen en samen uw zakelijke uitdagingen aanpakken.

images

We houden van een uitdaging.

images

Rest assured. We've got you.