banner

BLOG

Kosten besparen: Cloud data-integratie onder de knie

Wilt u de kracht van de cloud benutten om uw gegevens om te zetten in waardevolle inzichten en acties?

Zo ja, dan moet u cloud data-integratie, het proces van het verplaatsen, transformeren en combineren van gegevens van verschillende bronnen en locaties naar de cloud, onder de knie krijgen.

Cloud data-integratie is essentieel voor moderne bedrijven die concurrerend en wendbaar willen blijven in het digitale tijdperk. Door uw gegevens in de cloud te integreren, kunt u profiteren van voordelen zoals:

 • Schaalbaarheid: Schaal uw gegevensopslag en verwerkingscapaciteit eenvoudig op of neer volgens uw behoeften en budget.
 • Flexibiliteit: Overal, altijd en op elk apparaat toegang tot uw gegevens en deze analyseren.
  Beveiliging: Bescherm uw gegevens tegen ongeautoriseerde toegang, verlies of corruptie met versleuteling, back-up en herstelfuncties.
 • Prestaties: Verbeter de kwaliteit, snelheid en betrouwbaarheid van uw gegevens met geavanceerde tools en technologieën.

Data-integratie in de cloud is echter niet zonder uitdagingen. U kunt te maken krijgen met problemen zoals:

 • Gegevenskwaliteit: U moet ervoor zorgen dat uw gegevens nauwkeurig, consistent en volledig zijn voor verschillende bronnen en formaten.
 • Governance: U moet regels en beleid opstellen en afdwingen voor de toegang tot en het gebruik en de naleving van gegevens.
 • Beveiliging: U moet uw gegevens beschermen tegen cyberaanvallen, inbreuken en lekken.
  Complexiteit: U moet meerdere gegevensbronnen, bestemmingen en processen beheren en coördineren.

Hoe kunt u deze uitdagingen overwinnen en kosteneffectieve data-integratie in de cloud realiseren? Daarover gaat deze blog.

In deze blog geven we u best practices en oplossingen voor het beheersen van cloud data-integratie en het ontsluiten van kostenbesparingen en bedrijfswaarde.

Hoe migreer je data naar de cloud om kosten te besparen?

Een belangrijke stap in het bereiken van kosteneffectieve data-integratie in de cloud is het migreren van uw data van uw on-premises of legacy-systemen naar de cloud. Dit kan echter complex en uitdagend zijn, maar ook de moeite waard als het goed wordt gedaan. Dit is wat u kunt doen.

Stappen en overwegingen voor het migreren van gegevens naar de cloud

cost saving

Voordat u uw gegevens naar de cloud migreert, moet u het proces plannen en voorbereiden. Hier zijn enkele stappen en overwegingen waarmee u rekening moet houden:

 • Beoordeel uw huidige gegevenslandschap: u moet inzicht krijgen in het type, volume, frequentie en locatie van uw gegevensbronnen en -bestemmingen, evenals in de vereisten voor gegevenskwaliteit, beveiliging en governance.
 • Bepaal uw doelen en doelstellingen voor cloudmigratie: U moet de bedrijfswaarde en resultaten bepalen die u wilt bereiken door uw gegevens naar de cloud te migreren, zoals kostenbesparingen, prestatieverbetering of het mogelijk maken van innovatie.
 • Kies uw cloudaanbieder en -dienst: U moet de cloudprovider en -service kiezen die het beste past bij uw gegevensbehoeften en budget, zoals Azure, en het type cloudservice, zoals IaaS, PaaS of SaaS.
 • Ontwerp uw cloudgegevensarchitectuur: U moet de cloud data-architectuur ontwerpen die uw data-integratie en analysebehoeften zal ondersteunen, zoals de opties voor dataopslag, -verwerking en -levering, evenals de tools voor datapijplijn, workflow en metadatabeheer.
 • Uw plan voor cloudmigratie uitvoeren: U moet uw cloudmigratieplan uitvoeren volgens de gekozen cloudmigratiestrategie, die we in de volgende paragraaf zullen bespreken. U moet ook de gegevenskwaliteit, beveiliging en prestaties tijdens en na de migratie bewaken en testen.

Zodra u deze factoren hebt overwogen, kunt u kiezen uit verschillende cloudmigratiestrategieën.

Strategieën voor cloudmigratie

Er zijn verschillende strategieën voor cloudmigratie die u kunt gebruiken om uw gegevens van uw on-premises of legacysystemen naar de cloud te verplaatsen. Elke strategie heeft zijn voor- en nadelen en de beste strategie hangt af van uw gegevenskenmerken en bedrijfsdoelstellingen.

Hier zijn enkele veelgebruikte cloudmigratiestrategieën en hun vergelijking:

Lift-and-shift: Dit is de eenvoudigste en snelste cloudmigratiestrategie, waarbij u uw gegevens en systemen naar de cloud verplaatst zonder wijzigingen aan te brengen. Dit is geschikt voor data en applicaties die niet kritisch of complex zijn en geen optimalisatie of aanpassingen vereisen. Het voordeel van deze strategie is dat de migratietijd en -inspanning tot een minimum worden beperkt. Het is echter mogelijk dat niet alle mogelijkheden en voordelen van de cloud worden benut, zoals schaalbaarheid, flexibiliteit en prestaties.

Re-platform: Dit is een gematigde cloudmigratiestrategie waarbij u kleine wijzigingen aanbrengt, zoals het wijzigen van het besturingssysteem, de database of middleware om deze aan te passen aan de cloudomgeving. Deze strategie is geschikt voor data en applicaties die matig kritisch of complex zijn en die enige optimalisatie of maatwerk vereisen. Het voordeel van deze strategie is dat de migratietijd en -inspanning in evenwicht zijn met de voordelen van de cloud. Het is echter mogelijk dat sommige onderliggende problemen of beperkingen van de data en applicaties niet worden aangepakt.

Re-architect: Dit is een complexe en tijdrovende cloudmigratiestrategie waarbij u uw data en systemen moet herstructureren, zoals het herontwerpen van het datamodel, de logica of de architectuur om de cloudmogelijkheden ten volle te benutten. Dit is geschikt voor data en applicaties die zeer kritisch of complex zijn en die aanzienlijke optimalisatie of maatwerk vereisen. Het voordeel van deze strategie is dat de voordelen en prestaties van de cloud worden gemaximaliseerd. Het verhoogt echter de migratietijd en -inspanning, evenals het risico op fouten of storingen.

Re-build: Dit is een radicale en risicovolle strategie, waarbij u uw gegevens en systemen weggooit en helemaal opnieuw bouwt in de cloud. Deze cloudmigratiestrategie is geschikt voor gegevens en applicaties die verouderd of incompatibel zijn en die vervangen of gemoderniseerd moeten worden. Het voordeel van deze strategie is dat u volledig kunt profiteren van de cloudfuncties en -technologieën. Maar het vergt de meeste migratietijd en -inspanning, evenals de hoogste investering en expertise.

Afhankelijk van uw datatype, volume en frequentie kunt u de juiste cloudmigratiestrategie kiezen die voldoet aan uw behoeften en doelen. Hier volgen enkele tips en best practices voor het kiezen van de juiste cloudmigratiestrategie.

Tips en best practices voor het kiezen van de juiste cloudmigratiestrategie

Het kiezen van de juiste strategie voor cloudmigratie is de sleutel tot kosteneffectieve data-integratie in de cloud. Hier volgen enkele tips en best practices voor het kiezen van de juiste cloudmigratiestrategie op basis van uw gegevenstype, -volume en -frequentie:

Begin met een pilot of proof-of-concept project: Voordat u al uw gegevens en systemen naar de cloud migreert, moet u uw cloudmigratiestrategie testen en valideren met een klein of representatief monster van uw gegevens en systemen. Dit helpt u bij het identificeren en oplossen van eventuele problemen of fouten en bij het beoordelen van de prestaties en resultaten van uw cloudmigratie.

Volg de levenscyclus van gegevensmigratie: U moet een systematische en gestructureerde aanpak volgen om uw gegevens naar de cloud te migreren, zoals planning, voorbereiding, uitvoering, validatie en optimalisatie. Dit helpt u de kwaliteit, veiligheid en governance van uw gegevens te waarborgen tijdens het hele proces van cloudmigratie.

Gebruik de juiste tools en diensten: U moet de juiste tools en diensten gebruiken om uw cloudmigratietaken te vergemakkelijken en te automatiseren, zoals gegevensextractie, -transformatie, -laden en -synchronisatie. Hierdoor kunt u de tijd, kosten en inspanningen van uw cloudmigratie verminderen en de efficiëntie en betrouwbaarheid van uw gegevensintegratie verbeteren.

Door uw gegevens naar de cloud te migreren, kunt u aanzienlijke kostenbesparingen en voordelen realiseren.

Voordelen

Minder onderhoud: U kunt de kosten en rompslomp verminderen van het onderhoud van uw eigen gegevensinfrastructuur, zoals hardware, software en netwerk. U kunt vertrouwen op uw cloudprovider voor het beheren en bijwerken van uw gegevensbronnen en -services en alleen betalen voor wat u gebruikt.

Hogere beschikbaarheid: U kunt de beschikbaarheid en toegankelijkheid van uw gegevens vergroten, omdat de cloudaanbieder de uptime en betrouwbaarheid van uw databronnen en -services garandeert. U kunt uw gegevens altijd, overal en op elk apparaat openen en analyseren en uw gegevens herstellen in geval van een ramp of storing.

Snellere innovatie: U kunt de innovatie en groei van uw bedrijf versnellen omdat de cloudprovider u de nieuwste en meest geavanceerde datatechnologieën en -mogelijkheden biedt. U kunt gebruikmaken van de schaalbaarheid, flexibiliteit en prestaties van de cloud om grote en complexe datasets te verwerken en snellere en betere inzichten en acties te leveren.

Hoe de kosten van een cloud data lake optimaliseren?

Een cloud data lake is een gecentraliseerde opslagplaats waarin grote en uiteenlopende gegevenssets in ruwe of halfgestructureerde vorm worden opgeslagen en verwerkt.

Voordelen

Het biedt verschillende voordelen, zoals:

 • Schaalbaarheid: U kunt elke hoeveelheid en elk type gegevens opslaan en verwerken zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over de capaciteits- of prestatiebeperkingen van uw gegevensinfrastructuur.
 • Flexibiliteit: U kunt uw gegevens openen en analyseren met verschillende tools en methoden, zoals SQL, Python, Spark of machine learning.
 • Beveiliging: U kunt uw gegevens beschermen tegen ongeoorloofde toegang, verlies of corruptie met versleuteling, back-up- en herstelfuncties.

Een cloud data lake brengt echter ook een aantal uitdagingen en valkuilen met zich mee.

Uitdagingen

 • Uitdijende gegevens: U kunt uiteindelijk te veel gegevens opslaan die overbodig, irrelevant of verouderd zijn, waardoor uw opslag- en verwerkingskosten toenemen en de kwaliteit en waarde van uw gegevens afneemt.
 • Dubbele gegevens: U kunt meerdere kopieën of versies van dezelfde gegevens hebben, waardoor inconsistentie en verwarring ontstaat en uw opslag- en verwerkingsbronnen worden verspild.
 • Gegevensinconsistentie: U kunt gegevens hebben die onvolledig, onnauwkeurig of incompatibel zijn, wat van invloed is op uw gegevensanalyse en besluitvorming.

Om deze uitdagingen te overwinnen en de kosten van uw cloud data lake te optimaliseren, moet u enkele tips en best practices volgen.

Tips en best practices

Beheer van gegevenslevenscyclus: U moet beleid en processen definiëren en implementeren voor het beheer van de levenscyclus van uw gegevens, zoals de opname, transformatie, retentie en verwijdering van gegevens. Dit zal u helpen uw gegevens relevant, consistent en compliant te houden en de kosten voor gegevensopslag en -verwerking te verlagen.

Datacompressie: U moet uw gegevens comprimeren om de grootte te verminderen en de prestaties te verbeteren. Hierdoor kunt u opslagruimte en bandbreedte besparen en gegevens sneller verwerken en analyseren.

Datapartitionering: U moet uw gegevens opdelen in logische en beheersbare brokken op basis van bepaalde criteria, zoals datum, type of bron. Dit zal u helpen uw gegevens te organiseren en uw gegevenstoegang en queryprestaties te verbeteren.

Gegevens cachen: U moet uw veelgebruikte of verwerkte gegevens cachen in het geheugen of op schijf. Dit zal u helpen om uw data latentie te verminderen en uw data responsiviteit en beschikbaarheid te verbeteren.

Om u te helpen bij het implementeren van deze tips en best practices, kunt u een aantal tools en diensten gebruiken voor kostenoptimalisatie van cloud data lake.

Azure Data Lake Analytics

Dit is een dienst waarmee u on-demand en schaalbare gegevensanalyses kunt uitvoeren op uw cloud data lake met behulp van U-SQL, een taal die SQL en C# combineert. Met deze dienst kunt u de kosten voor gegevensverwerking en -analyse optimaliseren door alleen te betalen voor de bronnen die u gebruikt en door gebruik te maken van functies voor dynamisch schalen en prestatieoptimalisatie.

Hoe cloud data-integratie-taken automatiseren?

Automate Cloud Data Integration

Data-integratie in de cloud is het proces waarbij gegevens uit verschillende bronnen worden gecombineerd en beschikbaar worden gemaakt voor analyse en gebruik.

Het automatiseren van cloud data-integratietaken kan voordelen opleveren, zoals snellere en betrouwbaardere levering van gegevens, lagere operationele kosten en verbeterde schaalbaarheid en prestaties.

De uitdagingen bij het automatiseren van data-integratie in de cloud, zoals het waarborgen van databeveiliging, compliance en governance, het omgaan met complexe en heterogene databronnen en het beheren van datakwaliteit en -consistentie, zijn echter aanzienlijk. Uw rol bij het overwinnen van deze uitdagingen is cruciaal.

Om deze uitdagingen te overwinnen, volgen hier enkele tips en best practices voor het automatiseren van cloud data integratie taken.

Best practices en tips

 1. Definieer duidelijke en consistente data pipelines die de bron, bestemming en transformatielogica van uw datastromen specificeren. Hierdoor voorkomt u fouten, duplicatie en dubbelzinnigheid in uw data-integratieproces.
 2. Gebruik metadata en data lineage om de oorsprong, geschiedenis en afhankelijkheden van uw data te documenteren en bij te houden. Dit helpt de nauwkeurigheid, traceerbaarheid en controleerbaarheid van gegevens te garanderen en vergemakkelijkt het ontdekken en hergebruiken van gegevens.
 3. Controleer en test de datakwaliteit regelmatig om problemen op te sporen en op te lossen, zoals ontbrekende, ongeldige of inconsistente data. Dit helpt u om de betrouwbaarheid, geldigheid en integriteit van gegevens te handhaven en de bruikbaarheid en waarde van gegevens te vergroten.

Tools en services

Een dienst die kan helpen bij het automatiseren van data-integratietaken in de cloud is Azure Data Factory, een volledig beheerde, serverloze en cloudgebaseerde data-integratieservice.

Met Azure Data Factory kunt u data pipelines maken, orkestreren en bewaken met behulp van een grafische interface of code. Het ondersteunt een breed scala aan gegevensbronnen en -bestemmingen, zowel op locatie als in de cloud, evenals verschillende datatransformatieactiviteiten, zoals het opschonen, verrijken en aggregeren van gegevens.

Azure Data Factory biedt ook functies zoals data lineage, kwaliteit en governance om u te helpen uw data-integratieproces effectief en efficiënt te beheren.

Hoe kiezen tussen cloud data warehousing en data lake voor kosten?

Cloud data warehousing en data lake zijn twee populaire opties voor het opslaan en analyseren van grote hoeveelheden gegevens in de cloud.

Maar de vraag is, hoe maak je een keuze uit deze opties met het oog op kostenefficiëntie?

Cloud data warehousing is een gecentraliseerde opslagplaats van gestructureerde en semigestructureerde gegevens die snelle en complexe query’s, rapporten en dashboards ondersteunt. Het is ideaal voor business intelligence, datamining en analysetoepassingen die hoge prestaties en consistentie vereisen.

Cloud data warehousing kan echter duur zijn om te onderhouden, te schalen en te integreren met andere gegevensbronnen.

Aan de andere kant is een data lake een gedistribueerde opslag van ruwe en ongestructureerde data die geschikt is voor elk type data, formaat en schema. Het is geschikt voor verkennende, voorspellende en machine-learning analyses die flexibiliteit en variatie vereisen.

Data lakes kunnen echter lastig te beheren, beveiligen en beheren zijn en vereisen mogelijk extra verwerking en transformatie voor analyse.

Om een keuze te maken tussen cloud data warehousing en data lakes, moet u rekening houden met uw gegevensvereisten, analysebehoeften en budgetbeperkingen.

Factoren om rekening mee te houden

 1. Volume, snelheid en verscheidenheid van uw gegevens
 2. Het niveau van structuur, kwaliteit en integratie van uw gegevens
 3. Het type, de frequentie en de complexiteit van uw analytische query’s
 4. De schaalbaarheid, beschikbaarheid en betrouwbaarheid van uw gegevensopslag en -verwerking
 5. De kosten van opslag, computing en netwerkbronnen

Oplossing

Een mogelijke oplossing is het gebruik van een hybride of multi-cloud aanpak die cloud datawarehousing en data lake combineert. Op deze manier kunt u het beste van beide werelden benutten en uw kosten en prestaties optimaliseren.

U kunt bijvoorbeeld uw ruwe en ongestructureerde gegevens opslaan in een data lake en vervolgens uw gestructureerde en semigestructureerde gegevens verwerken en laden in een data warehouse voor analyse. U kunt ook een gemeenschappelijk platform of dienst gebruiken die cloud datawarehousing en data lake integreert, zoals Azure Synapse Analytics, dat een uniforme ervaring biedt voor het opnemen, voorbereiden, beheren en verkennen van gegevens.

Azure Synapse Analytics

Azure Synapse Analytics is een service voor enterprise analytics die snellere inzichten uit data warehouses en big data-platforms mogelijk maakt. Het combineert de beste SQL-technologieën voor enterprise datawarehousing, Apache Spark voor big data en Azure Data Explorer voor log- en tijdreeksanalyses.

Met Azure Synapse Analytics kunt u de kosten verlagen door naar behoefte op- of af te schalen, uw prestaties te verbeteren met slim werklastbeheer en verbinding te maken met andere Azure-services zoals Power BI en Azure Machine Learning.

Hoe gebruik je open source en gratis cloud data-integratie tools voor beginners?

Open Source and Free Cloud Data Integration

Open source en gratis cloud data-integratietools zijn oplossingen waarmee u gegevens uit verschillende bronnen in de cloud kunt verbinden, transformeren en beheren. Ze hebben een aantal voor- en nadelen in vergelijking met propriëtaire of betaalde tools.

Voordelen

 • Flexibiliteit: U kunt de tools aanpassen aan uw specifieke behoeften en voorkeuren en ze integreren met andere open-source of gratis tools.
 • Gemeenschapsondersteuning: U kunt profiteren van de kennis en ervaring van andere gebruikers en ontwikkelaars die bijdragen aan de tools en hulp krijgen van online forums en gemeenschappen.
 • Kosteneffectiviteit: U kunt geld besparen door de tools te gebruiken zonder licentie- of abonnementskosten te betalen.

Nadelen

 • Betrouwbaarheid: U kunt bugs, fouten of compatibiliteitsproblemen tegenkomen die de prestaties of functionaliteit van de tools beïnvloeden, en u krijgt mogelijk geen tijdige of adequate ondersteuning van de ontwikkelaars of leveranciers.
 • Beveiliging: U kunt te maken krijgen met beveiligingsrisico’s of kwetsbaarheden die uw gegevens blootstellen aan ongeautoriseerde toegang of manipulatie, en u krijgt mogelijk niet hetzelfde niveau van encryptie, authenticatie of compliance als betaalde tools.
 • Schaalbaarheid: Het kan lastig zijn om de tools op- of af te schalen om grote of complexe datasets te verwerken, en u krijgt mogelijk niet hetzelfde prestatieniveau, beschikbaarheid of betrouwbaarheid als betaalde tools.

Volg enkele tips en best practices om open source en gratis cloud data-integratietools effectief te selecteren en te gebruiken.

Tips en best practices

 1. Evalueer de functies, documentatie en beoordelingen van de tools en vergelijk deze met uw vereisten en doelstellingen voor data-integratie.
 2. Test de compatibiliteit en prestaties van de tools met uw gegevensbronnen, bestemmingen en formaten en controleer op eventuele fouten of problemen.
 3. Leer van de handleidingen, gidsen en voorbeelden die door de tools of de community worden geleverd en vraag om hulp of feedback wanneer dat nodig is.
 4. Update de tools regelmatig om de nieuwste functies, fixes en verbeteringen te krijgen en rapporteer bugs of problemen aan de ontwikkelaars of de community.

Enkele open source en gratis cloud data-integratietools die geschikt zijn voor beginners zijn:

 1. Apache Airflow: Een platform waarmee u dataworkflows programmatisch kunt maken, plannen en bewaken met behulp van Python-code.
 2. Apache NiFi: Een systeem waarmee u de gegevensstroom tussen systemen kunt automatiseren met behulp van een webgebaseerde interface of XML-configuratiebestanden.

Conclusie

In deze blog hebben we de uitdagingen en kansen van data-integratie in de cloud besproken en hoe het u kan helpen om snellere, slimmere en meer schaalbare datagestuurde oplossingen te realiseren. Cloud data-integratie is niet alleen een technische noodzaak, maar ook een strategisch voordeel dat aanzienlijke kostenbesparingen en bedrijfswaarde voor uw organisatie kan opleveren.

Als u meer wilt weten over cloud data-integratie, vraag dan vandaag nog een demo aan.

NEEM CONTACT OP!

Laten we contact opnemen en samen uw zakelijke uitdagingen aanpakken.

images

We zijn Microsoft Solutions Partner voor Microsoft Cloud.

images

Rest assured. We've got you.