Hoe de bouw profiteert van MTWO 5D BIM

Blog

Hoe de bouw profiteert van MTWO 5D BIM

Building Information Modelling (BIM) is nu goed ingeburgerd in de bouwsector, maar het wordt vaak beschouwd als een hulpmiddel voor alleen de ontwerpfase.

Met MTWO Construction Cloud software hebben we het, als we het over BIM hebben, over 5D BIM van de onderneming, wat betekent dat we BIM van de ontwerpfase naar de bouwfase en naar zeer gedetailleerde processen brengen.

Neem contact met ons op voor meer informatie over hoe 5D BIM uw team en organisatie kan helpen.

Wat is 5D BIM?

5D BIM

5D BIM verwijst naar de integratie van het 3D BIM-model met projectplanning (4D) en kostengegevens (5D) voor volledig “ontwerp tot oplevering”-projectbeheer. Ontwerpmodellen, kosteninformatie, inkoop en bouwplannen worden gevisualiseerd en geëvalueerd in de preconstructiefase, zodat een duidelijk en geoptimaliseerd projectplan ontstaat vóór de fysieke uitvoering. Het geoptimaliseerde 5D BIM-model ondersteunt vervolgens het uitvoeringsproces van het project, wat resulteert in de meest kosteneffectieve bouwoplevering.

Met het MTWO Construction Cloud Platform omvat de 5D BIM-aanpak drie aspecten: geïntegreerd, slim en next generation.

MTWO Construction Cloud Platform

Geïntegreerd: Verbindt mensen altijd en overal via verschillende apparaten via 5D BIM en biedt toegang tot de meest recente bedrijfsgegevens voor een verbeterde projectsamenwerking. Het verzamelt informatie van ter plaatse en vormt een zinvol en bruikbaar dashboard voor het topmanagement.

Slim: De collaboratieve 5D BIM-aanpak transformeert traditionele methoden voor projectoplevering in slimme bedrijfsprocessen, door het toevoegen, gebruiken en visualiseren van 5D BIM-gegevens in alle organisaties en projectfasen.

Next generation: 5D BIM wordt de volgende generatie met cloud- en AI-technologie die bouwbedrijven helpt workflows verder te automatiseren en gegevens te analyseren.

Hoe werkt 5D BIM voor verschillende rollen?

Uiteindelijk draait het bij bouwprojecten allemaal om mensen. 5D BIM voegt waarde toe aan verschillende rollen in verschillende processen van een organisatie. Laten we eens kijken hoe 5D BIM workflows kan stroomlijnen voor professionals in de bouwsector:

5D BIM voor BIM Managers

5D BIM voor BIM Managers

Dynamische multi-model aanpak om diverse processen optimaal te ondersteunen

Bouwprocessen beginnen altijd ergens in het auteursontwerpsysteem. Met het MTWO 5D BIM-cloudplatform kunnen domein- of vakspecifieke modellen van verschillende belanghebbenden worden gecombineerd om de bouwprocessen optimaal te ondersteunen. Individuele modellen kunnen worden samengevat en weergegeven voor specifieke processen, terwijl meerdere versies van modellen kunnen worden gecreëerd om diverse processen in verschillende projectfasen te ondersteunen.

BIM-managers kunnen de volledige versieafhandeling van de BIM-modellen beheren, waardoor het mogelijk wordt de impact van ontwerpwijzigingen op zowel het programma als het budget te zien.

Vergelijking van modellen in meerdere fasen om de transparantie te vergroten en de risico’s te beperken

Met MTWO kunnen de BIM-teams wijzigingen in verschillende versies van de BIM-modellen vergelijken en identificeren. Verschillende wijzigingen kunnen visueel worden gemarkeerd, zoals elementen die zijn toegevoegd, verwijderd of op welke manier dan ook gewijzigd.

De vergelijking en de veranderingsanalyse stellen BIM-managers in staat een eerste overzicht van de veranderingen te krijgen, en daarmee een vroege indicatie van veranderingen in de volgende processen. Het biedt de mogelijkheid om de veranderingen die in de volgende stappen zouden kunnen optreden te herkennen en deze in een zeer vroeg stadium van het proces transparant en begrijpelijk voor alle projectdeelnemers te presenteren om de risico’s te beperken.

Betere kwaliteits- en integriteitscontrole van het model om de betrouwbaarheid te garanderen

Het BIM-team kan met hun MTWO 5D BIM-platform een modelkwaliteits- en integriteitscontrole van het 3D-model uitvoeren. Naast het controleren van bestaande informatie en de integriteit ervan, kan het 3D model verrijkt worden met aanvullende informatie. Door modellen te controleren en te verrijken met informatie worden de BIM-modellen optimaal voorbereid voor latere processen, zoals calculatie en planning.

5D BIM voor landmeters en schatters

Modelgebaseerde QTO & raming: Visueler, nauwkeuriger en minder foutgevoelig

5D BIM

Het MTWO 5D BIM-platform hanteert de Construction System-benadering voor kwantitatieve berekeningen en ramingen, waardoor de kwantitatieve berekeningen en ramingen kunnen worden geautomatiseerd.

Wat de hoeveelheidsberekening betreft, kunnen hoeveelheidsberekenaars met behulp van vooraf gedefinieerde regels in het Construction System gemakkelijk geautomatiseerde hoeveelheden uit 3D-modellen genereren. De berekening kan op objectniveau worden uitgevoerd, in BIM-modellen worden gepresenteerd en in verschillende detailniveaus worden geëxporteerd om de besluitvorming te vergemakkelijken.

Voor ramingen maakt het MTWO 5D BIM-platform de automatisering mogelijk van alle voorspelbare, repetitieve berekeningen en toewijzingstaken die nodig zijn voor kostenramingen. Dit verbetert de algemene nauwkeurigheid van de raming, bespaart tijd en moeite en standaardiseert het hele kostenramingsproces.

Als een calculator bijvoorbeeld een raming moet maken voor de ultra-wand, kan hij gewoon het object ultra-wand selecteren en krijgt hij de post in het Construction System, waarna hij de details van de raming kan bekijken. Met de kostengegevens gekoppeld aan BIM-modellen kan een visualisatie worden gerealiseerd om te zien welke elementen binnen en welke buiten het budget vallen, waardoor de nauwkeurigheid van de raming aanzienlijk toeneemt.

Integratie met planning en inkoop om de samenwerking te verbeteren

Het Bouwsysteem doet meer dan kostenramingen maken. Het ondersteunt teams bij het creëren van activiteiten en pakketten voor inkoop op basis van de modellen om niet alleen de kosten van het object te kennen, maar ook de creatiegegevens en het vereiste inkoopschema. Bijgevolg zijn de BIM-modellen, de kosten, de planning en de inkoopgegevens allemaal met elkaar verbonden, en zijn de processen geautomatiseerd in verschillende details, waardoor de samenwerking tussen de quantity surveyors, estimators en planners met het hele projectteam wordt verbeterd.

5D BIM voor planners

5D BIM

Virtuele simulatie voor tijdsevaluatie en voorkomen van conflicten tijdens de bouw

Met MTWO 5D BIM kunnen planners planningsinformatie toewijzen aan gerelateerde modelobjecten en kostengegevens combineren om een 5D-simulatie uit te voeren. De virtuele simulatie analyseert het bouwproces. Zo worden de doelen in een vroeg stadium van het project bewaakt en bijgesteld, wat helpt bij het voorspellen en voorkomen van conflicten tijdens de bouwfase.

5D BIM voor aanbestedingsteams

Vroegtijdige inbedding van inkoop in alle projectfasen om de kwaliteit, de tijd en de kosten van het project te waarborgen

Inkoopplanning is een van de belangrijkste taken in het inkoopproces en is cruciaal voor succesfactoren als kwaliteit, tijd en kosten. Daarom is het belangrijk om niet alleen de juiste strategie te kiezen, maar ook vroegtijdig de inkoopeisen te bepalen of de eisen zo realistisch mogelijk te analyseren. MTWO 5D BIM is de eerste oplossing die BIM-modellen toevoegt aan het inkoopproces. Door de integratie van inkoop met 5D BIM-geometriemodellen kan de inkoopplanning al in een vroeg stadium worden uitgevoerd en worden de inkoopeisen direct uit de modellen gegenereerd.

Integratie met onderaannemers om de voortgangsrapportage te verbeteren

5D BIM

Het MTWO 5D BIM platform kan elk gecontracteerd object visualiseren en onderaannemers via het portaal toegang geven tot de modellen. De onderaannemers kunnen hun gecontracteerde elementen in de modellen zien en hun voortgang op basis van het model rapporteren, met of zonder BIM-kennis.

5D BIM voor projectmanagers

Voor de projectmanagers komt alles samen in een 5D-simulatie. Aangezien de projectplanning en de kostengegevens gekoppeld zijn aan de BIM-modellen, kan het systeem de bouwprocessen met verschillende tijdschema’s en kosten simuleren voor een geoptimaliseerde projectplanning en -controle.

Virtueel bouwen vóór fysiek bouwen om planning te optimaliseren, cashflow te voorspellen en herwerk te verminderen

In de planningsfase kan het geplande bouwproces worden gesimuleerd om potentiële risico’s vast te stellen die van invloed kunnen zijn op de duur en de kosten van het project, zodat zo vroeg mogelijk doeltreffende tegenmaatregelen kunnen worden genomen. Verschillende projectscenario’s kunnen naast elkaar worden vergeleken om tot een optimale projectaanpak te komen. Met de aanpasbare kosten- en budgetsimulatiekaart kunnen de kosten en het budget van de verschillende middelen, zoals arbeid, installaties, uitrusting en materialen worden toegevoegd om te zien hoe deze in de tijd worden gepland en de cashflow te voorspellen.

De daadwerkelijke uitvoering vergelijken met de planning om de projectprestaties te verbeteren

Tijdens de bouwfase kan de werkelijke en geplande bouwvoortgang worden gevisualiseerd en vergeleken met een 5D-simulatie om te zien wat er was gepland en wat de huidige stand van het project is. Op basis van de resultaten kunnen projectmanagers tijdig de nodige aanpassingen doen aan planning en middelen om risico’s te beperken en het projectresultaat te waarborgen.

5D BIM voor management op C-niveau

Alle projectteams op één plaats beheren

5D BIM

Met 5D BIM dat de end-to-end processen van een project ondersteunt, van planning tot uitvoering op één plaats, zal het management op C-niveau over één interface beschikken om alle projectteams effectiever aan te sturen. Het ondersteunt projectverwerking met consistente gegevensmodellen en uitgebreide functies, waardoor projectmanagement meer verbonden, visueel en productief wordt.

Beter geïnformeerde beslissingen nemen

Wanneer projectteams rapporten opstellen voor het management op C-niveau, moeten ze traditioneel informatie uit verschillende tools samenvoegen om het projectontwerp, de kostenplanning of de planning afzonderlijk weer te geven, wat de leidinggevenden op C-niveau tijd kost om de algemene planning van het project en de huidige status te begrijpen. Met een 5D BIM-platform kunnen projectteams echter de volledige projectplanning of voortgangsinformatie in één interface visueel weergeven. C-level executives kunnen niet alleen het projectontwerp gemakkelijk begrijpen, maar ook de tijd en kosten die nodig zijn om het project te voltooien, wat helpt om sneller en beter geïnformeerde beslissingen te nemen.

Bovendien is gediversifieerde projectinformatie beschikbaar op één platform, waardoor beslissingen over de prioritering van middelen, inkoop, cash out flow, enz. gemakkelijker worden omdat het management een geconsolideerd holistisch beeld krijgt van alle projecten via een krachtig BI-dashboard. Op basis hiervan zijn ondernemingen in staat de algehele winstgevendheid van projecten in real time te verbeteren en te controleren.

Hoe 5D BIM voor uw team werkt

5D BIM-technologie biedt aanzienlijke voordelen voor verschillende rollen in een AEC-bedrijf. Het maakt een digitale tweelingwerkmethode mogelijk die waarde ontsluit over de gehele projectlevenscyclus van planning tot oplevering, waardoor projectteams en besluitvormers de prestaties van een project beter kunnen begrijpen en voorspellen, en voortdurend toezicht en voorspellende onderhoudsinzichten kunnen bieden om de efficiëntie van het project te verbeteren, ongeplande stilstand te verminderen en de samenwerking te verbeteren. Volgens een recent McKinsey-rapport vertrouwen ontwerpers en ingenieurs in de huidige moeilijke tijden meer op BIM en gebruiken zij 4D- en 5D-simulatie om projecten opnieuw te plannen en planningen te optimaliseren. De toepassing van deze technologie blijkt de productiviteit te verhogen en zal na COVID-19 nog sterker worden.

RIB Software is de innovator in 5D BIM-technologie en domineert de markt al ongeveer 15 jaar. In het tijdperk van cloud computing heeft het 5D BIM technologie geïntegreerd met Intwo’s Cloud en AI technologie om meer waarde te creëren voor de AEC industrie met de volgende generatie bouwsoftware – MTWO Construction Cloud Platform.

Neem contact met ons op voor meer informatie over hoe 5D BIM uw team en organisatie kan helpen.

NEEM CONTACT OP!

Laten we contact opnemen en samen uw zakelijke uitdagingen aanpakken.

images

We houden van een uitdaging.

images

Rest assured. We've got you.