banner

BLOG

Efficiënter werken met Azure Monitor

Hoe kunt u ervoor zorgen dat uw IT-activiteiten niet alleen overleven, maar ook floreren?

Azure Monitor is het antwoord.

Deze uitgebreide tool gaat niet alleen over monitoring; het gaat over het verbeteren van de efficiëntie.

Door gebruik te maken van Azure Monitor kunt u realtime inzichten krijgen in uw applicaties en infrastructuur.

Welkom bij deze boeiende blog, waarin we diep in Azure Monitor duiken. Van naadloze gegevensverzameling tot geavanceerde analyses, we zullen onderzoeken hoe deze tool uw IT-activiteiten kan transformeren van reactief naar visionair, een potentiële game-changer voor uw bedrijf.

Verbeter uw IT-strategie met Azure Monitor, waarbij efficiëntie en prestaties hand in hand gaan.

Azure Monitor begrijpen

Belangrijkste functies

 • Realtime gegevensverzameling: Azure Monitor waakt voortdurend over uw IT-systemen om alle gegevens vast te leggen op het moment dat ze zich voordoen. Het zorgt ervoor dat uw IT-teams up-to-date informatie binnen handbereik hebben.
 • Geavanceerde analyse met AI: Het begrijpt niet alleen alle technische gegevens, maar voorspelt ook trends en automatiseert probleemoplossende processen voordat het misgaat.
 • Integratie met bestaande tools en systemen: Het sluit naadloos aan op het huidige IT-ecosysteem, waardoor deze nog beter worden zonder de bestaande workflows te verstoren.
 • Geautomatiseerde acties: Stelt u zich eens voor dat uw monitoringsysteem zelf problemen zou kunnen oplossen. Dat is wat Azure Monitor doet: het handelt snel om problemen op te sporen en proactieve stappen te nemen om ze automatisch op te lossen.
 • Inzichten in applicaties: Dit is als een gezondheidscontrole voor uw apps, die een gedetailleerd rapport geeft over hoe ze presteren en waar ze kunnen verbeteren, wat helpt om de gebruikerservaring te optimaliseren en de operationele continuïteit te handhaven.
 • Log Analytics: Dit is als een detective die alle loggegevens van verschillende bronnen doorzoekt en een uitgebreid beeld geeft van zowel de infrastructuur als de applicaties.

Deze functies werken samen om uw IT-activiteiten soepel, efficiënt en zonder onderbrekingen te laten verlopen.

Voordelen voor IT-beheer

Azure Monitor is meer dan een hulpmiddel; het is een strategische aanwinst voor IT-beheer. Dit is hoe het een veelheid aan voordelen met zich meebrengt:

 • Proactieve oplossing van problemen: Azure Monitor wacht niet op problemen, maar voorspelt ze, zodat IT-teams problemen kunnen aanpakken voordat ze de bedrijfsvoering beïnvloeden.
 • Gestroomlijnde operaties: Met Azure Monitor worden processen verfijnd en vereenvoudigd, wat leidt tot een soepelere, efficiëntere IT-workflow.
 • Kostenbesparingen: Door het gebruik van resources te optimaliseren, zorgt Azure Monitor ervoor dat u het meeste haalt uit elke euro die u uitgeeft aan uw IT-infrastructuur.
 • Real-time gegevensverzameling: Onmiddellijke gegevensverzameling betekent onmiddellijke inzichten, zodat u snel beslissingen kunt nemen en actie kunt ondernemen.
 • Diepgaande telemetrie-inzichten: Duik diep in uw systemen en ontvang gedetailleerde inzichten die prestatieverbeteringen stimuleren.
 • Beter zicht op de infrastructuur: Krijg een duidelijk overzicht van uw hele IT-landschap, zodat geen enkel onderdeel onbewaakt blijft.
 • Directe meldingen: Blijf op de hoogte met realtime meldingen die u op de hoogte houden van elke kritieke gebeurtenis of verandering.
 • Automatische oplossing: Los problemen autonoom op, verminder de behoefte aan handmatige interventie en maak waardevolle IT-resources vrij.
 • Kostenefficiëntie: Voorkom uitval en optimaliseer de prestaties, voor een kosteneffectievere IT-operatie.

Deze punten onderstrepen de rol van Azure Monitor als een essentieel radertje in de machinerie van IT-beheer, dat efficiëntie en betrouwbaarheid over de hele linie stimuleert.

Recente verbeteringen in Azure Monitor

Azure Monitor blijft zich ontwikkelen en biedt meer robuuste mogelijkheden om uw monitoringervaring te stroomlijnen. Dit is wat er nieuw is:

Verbeterde B2B-berichtmonitoring

Nieuwe functies en functionaliteiten

De documentatie van Azure Monitor is een levende bron die voortdurend wordt bijgewerkt om de groei van het platform en de introductie van nieuwe functies te weerspiegelen. Hier zijn enkele van de laatste verbeteringen:

 • Azure Monitor Agent Updates: In de Azure Monitor Agent krijgt u nu schijfruimtevereisten te zien, zodat gebruikers hun implementaties kunnen plannen met de nodige opslagoverwegingen.
 • Waarschuwingen en meldingen: Er is een nieuwe functie gedocumenteerd om de gezondheid van log search alert rules te monitoren, zodat u de prestaties van uw alerts goed in de gaten kunt houden.
 • Inzichten in toepassingen: Er zijn belangrijke updates doorgevoerd, waaronder ondersteuning voor Unicode-tekens in Annotations-scripts en een bijgewerkte FAQ-sectie voor het migreren naar workspace-gebaseerde Application Insights-resources.
 • Containerbewaking: Het is geëvolueerd met verbeterde inzichten, verbeterde prestatiecijfers en gestroomlijnd beheer, waardoor gebruikers meer zichtbaarheid en controle krijgen.
 • Logs inname API: Nieuwe tabellen ondersteunen nu ingestion time transformaties, waardoor gebruikers meer flexibiliteit hebben in hoe ze loggegevens opnemen en transformeren.
 • Virtuele machines: Er is nieuwe documentatie toegevoegd voor het gebruik van Performance Diagnostics om prestatieproblemen op Windows- of Linux-virtuele machines op te lossen.

Deze updates weerspiegelen de toewijding van Azure Monitor aan het verbeteren van de gebruikerservaring en het bieden van een uitgebreide monitoringoplossing die evolueert met de behoeften van de gebruikers. Gebruikers kunnen de Azure Monitor documentatie raadplegen voor een volledige lijst van updates en nieuwe functies.

Azure Monitor instellen

Stap 1: Begin uw reis met Azure Monitor

 • Log in op uw Azure Portal.
 • Gebruik de zoekbalk om ‘Azure Monitor’ te vinden.

Stap 2: Definieer uw monitoring scope

 • Selecteer zorgvuldig de bronnen die u wilt monitoren. Overweeg het kritieke karakter en de afhankelijkheden van elke resource voor uw algehele architectuur.
 • Onthoud dat effectieve monitoring selectief is. Te veel monitoren kan leiden tot ruis, en te weinig monitoren kan leiden tot blinde vlekken.

Stap 3: Creëer een Log Analytics-workspace

 • Creëer een Log Analytics-workspace vanuit Azure Monitor. Deze dient als centrale opslagplaats voor alle monitoringgegevens die u verzamelt.
 • Wijs een betekenisvolle naam toe en selecteer het juiste abonnement en de juiste resource groep voor uw workspace.

Stap 4: Integreer met andere Azure Services

 • Zet integraties op met services zoals Azure VM’s, Azure Functions en Azure SQL Database voor een uniforme monitoringervaring.

Waarschuwingen en logs configureren

Stap 1: Navigeren naar waarschuwingen

 • Zoek binnen Azure Monitor naar ‘Alerts’.
 • Overweeg de statistieken die het meest indicatief zijn voor de gezondheid en prestaties van uw systeem. CPU-gebruik, geheugengebruik en foutpercentages zijn veelgebruikte startpunten.

Stap 2: Aangepaste waarschuwingsregels maken

 • Specificeer voor elke alert de voorwaarden en drempels waaraan moet worden voldaan voordat een alert afgaat. Dit kan een specifieke metric zijn die een drempel overschrijdt of een log zoekopdracht die specifieke resultaten oplevert.
 • Wijs acties toe aan elke waarschuwing, zoals het verzenden van een e-mailmelding, het triggeren van een webhook of het uitvoeren van een Azure Function.

Stap 3: Beleid voor logboekverzameling configureren

 • Navigeer naar het gedeelte ‘Logs’ in Azure Monitor om de logboekverzameling voor uw bronnen in te stellen en te beheren.
 • Definieer welke logs moeten worden verzameld en hoe vaak. Breng granulariteit in evenwicht met kosten- en opslagoverwegingen.

Stap 4: Beheer log query’s met KQL

 • Azure Monitor gebruikt Kusto Query Language (KQL) voor logboekanalyse. Maak uzelf vertrouwd met de syntaxis en functies van KQL om bruikbare inzichten uit uw logs te halen.
 • Bouw en bewaar query’s die trends kunnen identificeren, afwijkingen kunnen detecteren en problemen binnen uw omgeving kunnen diagnosticeren.

Stap 5: Gegevens visualiseren met Dashboards

 • Gebruik Azure Dashboards om visuele weergaven van uw gegevens te maken. Dit kan helpen om snel patronen te identificeren en problemen te lokaliseren.
 • Pas dashboards aan met grafieken, diagrammen en kaarten die relevant zijn voor uw operationele behoeften.

Stap 6: Automatiseer reacties met actiegroepen

 • Stel actiegroepen in om reacties op waarschuwingen te automatiseren. Dit kan het schalen van resources, het herstarten van services of het uitvoeren van aangepaste scripts omvatten.
 • Test uw configuraties om ervoor te zorgen dat geautomatiseerde acties werken zoals verwacht tijdens een incident.

Tips voor het onderhouden en schalen van Azure Monitor

Strategische planning is de hoeksteen van het maximaliseren van de efficiëntie in Azure Monitor. Het legt de basis voor slimme configuratie en doorlopend beheer. Hier zijn enkele tips om u te helpen uw Azure Monitor setup effectief te onderhouden en te schalen:

 1. Prioriteer belangrijke statistieken: Focus op de meest kritieke statistieken die de prestaties van uw systeem beïnvloeden. Dit vermindert rommel en maakt monitoring beter beheersbaar.
 2. Automatiseer waar mogelijk: Automatiseer routinetaken, zoals het automatisch schalen van resources op basis van belasting of het automatiseren van reacties op incidenten met Azure Logic Apps.
 3. Optimaliseer waarschuwingsregels: Verfijn de waarschuwingsregels om ruis te minimaliseren. Gebruik de machine learning mogelijkheden van Azure Monitor om patronen te identificeren en drempels in te stellen die echte problemen accuraat weergeven.
 4. Integreren met andere services: Verbeter de zichtbaarheid door Azure Monitor te integreren met andere Azure-services en externe tools voor een uitgebreide monitoringoplossing.
 5. Regelmatig herzien en bijwerken: Herzie voortdurend uw monitoringstrategie en werk deze bij om aan te sluiten bij veranderingen in uw omgeving en de evoluerende functies van Azure.
 6. Gebruik Log Analytics: Gebruik Log Analytics workspaces voor het verzamelen, doorzoeken en analyseren van loggegevens van verschillende bronnen, zodat u problemen kunt oplossen en inzichten kunt verkrijgen.
 7. Actiegroepen gebruiken: Definieer actiegroepen voor veelvoorkomende scenario’s om te zorgen voor snelle en consistente reacties op waarschuwingen.
 8. Kosten bewaken: Bewaak de kosten in verband met monitoring en logging. Gebruik Azure Cost Management om de kosten bij te houden en te optimaliseren.

Door deze tips te volgen, kunt u ervoor zorgen dat Azure Monitor een efficiënt en schaalbaar onderdeel van uwcloudinfrastructuur blijft, waardevolle inzichten biedt en tegelijkertijd de kosten in de hand houdt. Onthoud dat het doel is om een proactief monitoringsysteem te hebben dat u niet alleen waarschuwt voor problemen, maar ook helpt ze te voorkomen.

Veelvoorkomende valkuilen die u moet vermijden

Bij het werken met Azure Monitor is het belangrijk om op te letten voor veelvoorkomende valkuilen die uw monitoringefficiëntie kunnen belemmeren. Hier zijn er een aantal om voor uit te kijken:

 1. Over-monitoring: Het monitoren van te veel metrics kan leiden tot data overload en hogere kosten. Focus op de meest kritieke statistieken voor uw behoeften.
 2. Onder-monitoring: Omgekeerd kan te weinig monitoren leiden tot gemiste inzichten en potentiële problemen die onopgemerkt blijven.
 3. Waarschuwingsmoeheid: Het instellen van waarschuwingen zonder de juiste drempels kan leiden tot te veel meldingen, waardoor belangrijke waarschuwingen over het hoofd worden gezien.
 4. Complexe waarschuwingsregels: Te ingewikkelde waarschuwingsregels kunnen moeilijk te beheren en op te lossen zijn. Houd waarschuwingsregels eenvoudig en duidelijk.
 5. Gebrek aan integratie: Het niet integreren van Azure Monitor met andere tools kan de zichtbaarheid en inzichten beperken. Gebruik integraties voor een uitgebreid overzicht.
 6. Log Analytics negeren: Het niet gebruiken van Log Analytics kan betekenen dat u diepgaande inzichten uit loggegevens mist.
 7. Kostenbeheer verwaarlozen: Het niet in de gaten houden van de kosten die gepaard gaan met monitoring kan leiden tot onverwachte uitgaven.
 8. Ontoereikende documentatie: Slechte documentatie van uw monitoring setup kan het voor anderen moeilijk maken om het te begrijpen en te onderhouden.

Door deze valkuilen te vermijden, kunt u ervoor zorgen dat uw Azure Monitor setup efficiënt en kosteneffectief is en waardevolle inzichten biedt in uw Azure omgeving.

Is Azure Monitor gratis?

Azure Monitor is niet per definitie gratis. Hoewel het bepaalde basisfuncties gratis biedt, zoals standaard statistieken en activiteitenlogboeken, zijn er kosten verbonden aan de meer geavanceerde functies die betrekking hebben op het opnemen en bewaren van gegevens.

Deze kosten zijn gebaseerd op het volume van de opgenomen gegevens, de bewaarperiode en eventuele extra functies of services die worden gebruikt in combinatie met Azure Monitor. Gebruikers moeten het prijsmodel begrijpen en hun gebruik beheren op basis van hun budget en monitoringbehoeften.

Voor een gedetailleerde uitsplitsing van de kosten en om uw monitoringstrategie effectief te plannen, is het aanbevolen om de Azure Monitor prijspagina te raadplegen en de Azure prijscalculator te gebruiken. Deze aanpak zorgt ervoor dat u de mogelijkheden van Azure Monitor benut terwijl u de bijbehorende kosten in de gaten houdt.

Conclusie

Azure Monitor is uw IT-efficiëntie navigator. Het is een must-have voor IT-leiders om een soepele werking te garanderen. Het voorspelt problemen en biedt inzichten om systemen optimaal te houden.

Omarm Azure Monitor voor een toekomst waarin technologie vlekkeloos werkt. Het is tijd om uw IT naar succes te leiden met de slimme oplossingen van Azure Monitor.

Klaar voor de overstap?

Neem contact met ons op om uw IT-wereld te verbeteren.

NEEM CONTACT OP!

Laten we contact opnemen en samen uw zakelijke uitdagingen aanpakken.

images

We zijn Microsoft Solutions Partner voor Microsoft Cloud.

images

Rest assured. We've got you.