banner

BLOG

De groeiende dreiging van ransomware-aanvallen: wat u moet weten?

  • HOME
  • Nieuws & Blog
  • De groeiende dreiging van ransomware-aanvallen: wat u moet weten?

Wat zou jij doen als er opeens een bericht op je computerscherm verschijnt waarin een losgeld wordt geëist om je bestanden te ontgrendelen?

Dit is geen hypothetisch scenario, maar werkelijkheid voor veel bedrijven wereldwijd die het slachtoffer zijn geworden van ransomware-aanvallen. Hierbij worden uw gegevens gegijzeld en wordt er geld gevraagd om ze terug te krijgen.

Alleen al in 2023 vonden er elke seconde meer dan 19 ransomware-aanvallen plaats, wat bedrijven een verbijsterende $ 5,3 miljoen per incident kostte. De gezondheidszorg, financiën en kritieke infrastructuur zijn belangrijke doelwitten, die te maken krijgen met operationele verlamming, financiële ondergang en geschaad vertrouwen.

In 2023 bereikten wereldwijde ransomware-aanvallen een ongekend hoogtepunt, waarbij maar liefst 10% van de organisaties wereldwijd het slachtoffer werd van pogingen tot inbreuk. Dit is een opvallende escalatie ten opzichte van de 7% die in het voorgaande jaar het doelwit waren, wat een zorgwekkende trend van toenemende cyberdreigingen benadrukt.

Ransomware-aanvallen veroorzaken ernstige problemen voor bedrijven. Ze verstoren de bedrijfsvoering, leiden tot financiële verliezen, schaden de reputatie en stellen gevoelige informatie bloot. Daarom is het voor bedrijven cruciaal om voorbereid te zijn en actie te ondernemen om ransomware-aanvallen te voorkomen.

Maar maak je geen zorgen, met dit blogbericht willen we je niet bang maken, maar juist helpen. We gaan dieper in op wat ransomware doet en hoe je het kunt stoppen. We geven je de kennis en strategieën om je verdediging te versterken en de storm te weerstaan, zodat je bedrijf veilig blijft, zelfs met de groeiende dreiging van ransomware.

Dreigingen op bestuursniveau

Ransomware is niet alleen een technisch probleem, maar ook een strategisch probleem. Het is een soort cyberaanval die steeds vaker voorkomt en lastiger wordt voor bedrijven, ongeacht de grootte of branche. De frequentie en complexiteit van ransomware-aanvallen nemen dagelijks toe. Cybercriminelen maken gebruik van Ransomware-as-a-Service-platformen, social engineering-technieken en kwetsbaarheden om hun slachtoffers te targeten en te compromitteren.

Als een bedrijf door ransomware wordt getroffen, kan dat grote gevolgen hebben. Hier enkele voorbeelden:

  • Alles stopt met werken: Rampzalige verstoringen van cruciale systemen en processen, wat leidt tot downtime, productieverlies en ontevreden klanten. Zo werd Colonial Pipeline, de grootste brandstofpijpleiding in de VS, gedwongen om dagenlang te sluiten, wat resulteerde in brandstoftekorten en prijsstijgingen in het hele land.
  • Verlies van belangrijke informatie: Bedrijven kunnen hun toegang tot essentiële data en informatie verliezen, wat gevolgen heeft voor besluitvorming, rapportage en compliance. Zo moest JBS, ’s werelds grootste vleesverwerker, de productie in verschillende fabrieken stilleggen, wat de wereldwijde toeleveringsketen en voedselzekerheid beïnvloedde.
  • Juridische problemen en een slechte reputatie: Bedrijven kunnen in juridische problemen komen, boetes krijgen en het vertrouwen van klanten verliezen als gevolg van datalekken. Zo ondervond Garmin, de toonaangevende producent van GPS- en fitnessapparaten, een grote storing van zijn online diensten, waardoor miljoenen gebruikers en klanten werden getroffen.

Het is dus ontzettend belangrijk dat bedrijfsleiders ransomware begrijpen en maatregelen nemen om het te voorkomen. Op die manier blijven alle betrokkenen veilig en blijft de bedrijfsvoering soepel verlopen.

Directieve besluitvorming

Ransomware-aanvallen worden frequenter en complexer, waardoor ze een serieuze bedreiging vormen voor bedrijven van alle omvang en sectoren. Hoe kunnen bedrijfsleiders zich voorbereiden op en effectief reageren op dergelijke incidenten?

Stap 1: Wees proactief

In plaats van te reageren ná een aanval, is het cruciaal om een plan te maken. Controleer regelmatig op risico’s, gebruik veilige praktijken en train medewerkers om ransomware te herkennen en te stoppen.

Stap 2: Overweeg uw opties

Denk na over het betalen van losgeld, onderhandelen of weigeren toe te geven. Elk van deze opties heeft zijn eigen voor- en nadelen. Zo lijkt het betalen van losgeld misschien snel, maar het moedigt meer aanvallen aan en garandeert geen oplossing.

Stap 3: Sluit cyberverzekeringen af

Cyberverzekeringen helpen bij het vergoeden van kosten, het verkrijgen van juridisch advies en het aangaan van onderhandelingen met de aanvallers. Let echter op limieten en regels in de verzekeringspolis.

Stap 4: Heb een herstelplan

Gebruik veilige back-ups, herstel systemen en informeer iedereen die erbij betrokken is. Dit helpt verloren data te herstellen en het vertrouwen van klanten en partners te behouden.

Door deze stappen te volgen, kunnen bedrijfsleiders weloverwogen beslissingen nemen om de impact van ransomware-aanvallen te verkleinen.

Gegevensbeveiliging & compliance

Ransomware-dreigingen zijn niet alleen technisch, maar brengen ook juridische en regelgevende uitdagingen met zich mee voor bedrijven. Als bedrijven getroffen worden, kunnen zij inbreuk maken op wetten inzake gegevensbescherming, gevoelige informatie blootstellen en potentiële boetes of rechtszaken riskeren. Hoe kunnen bedrijven zich dus veilig houden en tegelijkertijd voldoen aan de regelgeving inzake gegevensbeveiliging?

Stap 1: Gebruik slimme manieren om gegevens tegen ransomware te beschermen

Versleutel uw data, controleer wie er toegang toe heeft en houd uw datastromen in de gaten. Dit voorkomt stiekeme toegang en wijzigingen aan data, waardoor verdachte activiteiten worden gesignaleerd.

Stap 2: Volg dataregels zoals GDPR, CCPA en HIPAA

Deze regels houden rekening met de dataprocessen van mensen en verplichten bedrijven specifieke richtlijnen te volgen, zoals toestemming vragen en mensen informeren als er een probleem is.

Stap 3: Gebruik tools zoals cloudopslag, datalekpreventie en datagovernance

Cloudopslag is een veilige plek voor uw data, met opties om deze indien nodig te herstellen. Datalekpreventie houdt toezicht op datalekken, bijvoorbeeld via e-mails, communicatiekanalen of USB-sticks. Datagovernance stelt duidelijke regels vast voor het gebruik van gegevens.

Volg deze stappen en bedrijven kunnen hun data veilig houden. Volg de regels en maak ransomware minder tot een probleem.

Netwerkbeveiliging & ransomware

Ransomware, de kwaadaardige software die de gegevens van een slachtoffer versleutelt en betaling verlangt voor ontsleuteling, vormt ernstige bedrijfsrisico’s. Dit kan een groot probleem zijn, chaos veroorzaken en veel geld kosten. Hoe kunnen bedrijven zich hiertegen beschermen?

Stap 1: Leer hoe ransomware-aanvallen werken

De technische en operationele aspecten van ransomware-aanvallen omvatten hoe ze systemen infecteren, zich verspreiden en detectie ontwijken. Ransomware sluipt meestal binnen via gecompliceerde e-mails of gehackte websites. Vervolgens verspreidt het zich via het netwerk door kwetsbaarheden te misbruiken, inloggegevens te stelen of gebruik te maken van laterale verplaatsingstechnieken. Het begrijpen van deze trucs is de eerste stap. Ransomware kan detectie ontwijken door gebruik te maken van versleuteling, vertroebeling of polymorfisme.

Stap 2: Volg best practices en standaarden

Volg de best practices en standaarden voor het beveiligen van IT-infrastructuur tegen ransomware-dreigingen, zoals het patchen van systemen, het updaten van software en het versterken van endpoints. Deze maatregelen kunnen helpen de infectie, verspreiding en impact van ransomware te voorkomen of beperken. Het patchen van systemen en het updaten van software kan bekende beveiligingslekken verhelpen en de prestaties verbeteren. Het versterken van endpoints kan het aanvalsoppervlak verkleinen en de weerstand van systemen tegen ransomware vergroten.

Stap 3: Monitor en test netwerkbeveiliging

Monitor en test de netwerkbeveiliging met behulp van vulnerability scanners, penetration testers en threat intelligence. Deze tools en services kunnen helpen zwakke plekken of gaten in de netwerkbeveiliging te identificeren en te herstellen, en bieden daarnaast inzichten en waarschuwingen over de nieuwste ransomware-trends en -tactieken.

Stap 4: Gebruik beveiligingstools en -diensten

Gebruik tools en services die kunnen helpen de netwerkbeveiliging te verbeteren en te onderhouden, zoals firewalls, antivirus en endpoint detection and response (EDR). Firewalls kunnen ongeautoriseerd netwerkverkeer blokkeren en ransomware-communicatie voorkomen. Antivirus kan ransomware-infecties detecteren en verwijderen, en verdere schade voorkomen. EDR kan real-time zichtbaarheid en reactiemogelijkheden bieden om ransomware-aanvallen in hun spoor te stoppen.

Door deze stappen te volgen, kunnen bedrijven hun netwerkbeveiliging en weerbaarheid tegen ransomware-aanvallen verbeteren.

Training & bewustwording van medewerkers

Aangezien mensen de zwakste schakel zijn als het gaat om cybersecurity, gaat het bij ransomware niet alleen om computers, maar ook om mensen en hun gedrag. Ransomware-aanvallen gebeuren vaak vanwege een gebrek aan bewustzijn van cybersecurity, vatbaarheid voor phishing of het gebruik van zwakke wachtwoorden. Hoe kunnen bedrijven deze uitdagingen aanpakken en een cultuur van cybersecurity onder hun medewerkers bevorderen?

Stap 1: Voorlichting en training

Educatie en empowerment van medewerkers om ransomware-dreigingen te voorkomen en te bestrijden. Train ze over veilig online gedrag, voer phishing-simulaties uit en hanteer wachtwoordbeleid. Deze activiteiten kunnen helpen het bewustzijn te vergroten, vaardigheden te ontwikkelen en het gedrag ten opzichte van cybersecurity te veranderen.

Stap 2: Effectieve programma’s

Creëer en lever effectieve cybersecurity-trainingsprogramma’s met behulp van gamification, storytelling en feedback. Gamification kan leren leuk en aantrekkelijk maken door punten, badges en leaderboards toe te voegen. Storytelling kan leren relevant en gedenkwaardig maken door gebruik te maken van realistische scenario’s en voorbeelden. Feedback kan leren interactief en gepersonaliseerd maken door begeleiding en bekrachtiging te bieden.

Stap 3: Cultuur meten en verbeteren

Meet en verbeter de cybersecurity-cultuur met behulp van tools en services zoals enquêtes, quizzen en dashboards. Enquêtes kunnen helpen het bewustzijn, de attitude en het gedrag van medewerkers ten opzichte van cybersecurity te beoordelen. Quizzen kunnen helpen de kennis en vaardigheden van medewerkers op het gebied van cybersecurity te testen. Dashboards kunnen helpen de voortgang en prestaties van medewerkers ten opzichte van cybersecurity-doelen te monitoren en visualiseren.

Door deze stappen te ondernemen, kunnen bedrijven ervoor zorgen dat iedereen weet hoe veilig online te zijn, waardoor het risico op ransomware-problemen wordt verkleind.

Risicomanagement van leveranciers

Ransomware-aanvallen kunnen niet alleen de directe slachtoffers treffen, maar ook hun toeleveringsketen en externe partners. Bedrijven die afhankelijk zijn van externe leveranciers voor hun producten, diensten of operationele processen, kunnen te maken krijgen met verhoogde risico’s. Denk hierbij aan het gebrek aan zichtbaarheid en controle over de beveiligingspraktijken van hun leveranciers en de potentiële domino-effecten als één leverancier wordt getroffen en anderen hierdoor worden beïnvloed. Hoe kunnen bedrijven deze leveranciersrisico’s nu beheren en mitigeren?

Stap 1: Due diligence uitvoeren

Voer due diligence uit door de geloofsbrieven, reputatie en beveiligingsmogelijkheden van potentiële en bestaande leveranciers te controleren.

Stap 2: Contracten en SLA’s opstellen

Stel contracten en SLA’s op, wat betekent dat de rollen, verantwoordelijkheden en verwachtingen van beide partijen worden vastgelegd, evenals de gevolgen en oplossingen voor eventuele datalekken of incidenten.

Stap 3: Prestaties monitoren

Monitor de prestaties door de naleving en servicekwaliteit van de leveranciers te meten en te evalueren, en door eventuele problemen of tekortkomingen te rapporteren en op te lossen.

Extra hulpmiddelen

Om de veiligheid te vergroten, kunt u gebruikmaken van hulpmiddelen zoals standaarden (NIST Cybersecurity, ISO 27001), enquêtes (SIG, VSA) en controles (SOC 2, PCI DSS). Deze hulpmiddelen helpen bij het vaststellen van normen, het inzicht krijgen in de veiligheid van andere bedrijven en het garanderen dat zij de zaken correct aanpakken.

Het leven makkelijker maken

Maak het leven makkelijker met hulpmiddelen zoals OneTrust of RiskRecon en dashboards (Power BI, Tableau), en ontvang snel waarschuwingen wanneer er een groot probleem is. Door deze stappen te volgen, kunnen bedrijven zich beter wapenen tegen ransomware-problemen van hun partners en leveranciers.

Conclusie

In deze blog hebben we het gehad over ransomware-aanvallen – een groot probleem voor allerlei soorten bedrijven. We hebben besproken hoe bedrijven met deze aanvallen om kunnen gaan en hebben enkele tips gedeeld:

  • Ransomware is niet alleen een technisch probleem; het omvat mensen, regels en de manier waarop bedrijven samenwerken.
  • Bedrijven moeten zich voorbereiden en proactief omgaan met ransomware-risico’s, in plaats van alleen te reageren wanneer het zich voordoet.
  • Om ransomware te bestrijden, moeten bedrijven naar het geheel kijken – hoe managers beslissingen nemen, gegevens veilig houden, zich aan de regels houden, netwerken beveiligen, personeel trainen en risico’s met externe partners beheren.
  • Gebruik nuttige hulpmiddelen zoals clouddiensten, automatisering, cyberverzekeringen en experts om zich te verdedigen tegen ransomware.

We hopen dat deze tips u helpen bij het omgaan met ransomware-dreigingen. Als u vragen hebt of hulp nodig hebt, laat het ons dan weten.

NEEM CONTACT OP!

Laten we contact opnemen en samen uw zakelijke uitdagingen aanpakken.

images

We zijn Microsoft Solutions Partner for Security.

images

Rest assured. We've got you.