banner

BLOG

Compliance Enforcement met Azure Policy

Wist u dat tegen het einde van 2024 naar schatting 85% van de organisaties te maken zal hebben gehad met tenminste één beveiligingsincident in de cloud?

Deze alarmerende statistiek onderstreept de dringende behoefte aan robuuste beveiligings- en compliancemaatregelen in de cloud. Hoewel de cloud ongeëvenaarde flexibiliteit, productiviteitswinst en kostenbesparingen biedt, stelt het organisaties ook bloot aan een groot aantal geavanceerde cyberbedreigingen.

Nu bedrijven steeds meer migreren naar cloudomgevingen, staat er meer op het spel dan ooit tevoren. Azure Policy is de onbezongen held in de strijd om compliance binnen de cloud.

In deze blog duiken we diep in het hart van Azure Policy. We onderzoeken hoe het werkt, hoe u aangepaste beleidsregels kunt maken en hoe u de kracht ervan kunt gebruiken in uw cloudlandschap.

Azure Policy begrijpen

Wat is Azure policy?

Azure Policy is niet zomaar een verzameling richtlijnen; het is een bewaker – een waakzame opzichter van uw cloudomgeving. Zie het als de kosmische grondwet, waarin de regels zijn vastgelegd waaraan uw bronnen zich moeten houden. Dit is de essentie:

 • Creatie: Maak aangepaste beleidsregels die zijn afgestemd op de behoeften van uw organisatie. Deze beleidsregels bepalen wat aanvaardbaar en verboden is binnen je Azure kosmos.
 • Toewijzing: Wijs de beleidsregels toe aan specifieke scopes, of het nu een abonnement, resourcegroep of beheergroep is. Zie het als het uitdelen van geboden aan verschillende sterrensystemen.
 • Handhaving: Zorg voor naleving door uw bronnen voortdurend te controleren. De beleidsregels helpen om de compliance van uw resources op het juiste spoor te houden.

De rol van initiatieven

 • Beleid groeperen: Initiatieven bundelen beleidsregels, waardoor een samenhangend raamwerk ontstaat.
 • Schaalbaarheid en consistentie: Met initiatieven kunt u een set beleidsregels toepassen op meerdere abonnementen of resourcegroepen. Wanneer u uniformiteit moet garanderen, zijn initiatieven de bron bij uitstek.
 • Hiërarchie van controle: Ze houden toezicht op uw beleidsvloot en zorgen voor afstemming op de organisatiedoelen. Als één beleidsregel zich misdraagt, neemt het hele initiatief corrigerende maatregelen.

Waarom zijn initiatieven belangrijk?

Initiatieven stroomlijnen het bestuur. Dit is waarom ze essentieel zijn:

 • Holistische benadering: Initiatieven bevorderen een holistische kijk op compliance. In plaats van elk beleid te micromanagen, richt u zich op bredere doelstellingen.
 • Herbruikbaarheid: Zodra u een initiatief hebt afgestemd, kunt u het lanceren in verschillende delen van uw Azure-universum. Consistentie wordt uw kosmische valuta.
 • Samenwerking: Initiatieven stimuleren de samenwerking tussen sterrensystemen (lees: afdelingen of teams). Iedereen houdt zich aan hetzelfde hemelse draaiboek.

Waarom Azure Policy belangrijk is?

Vandaag de dag stromen gegevens naadloos door virtuele landschappen en is het handhaven van compliance vergelijkbaar met het temmen van een beest. Azure Policy is Microsofts antwoord op het compliance dilemma. Het is het regelboek dat ervoor zorgt dat uw cloudbronnen zich aan de regels houden.

Of het nu gaat om het beveiligen van gevoelige klantgegevens of het beheren van een reeks virtuele machines, Azure Policy zorgt ervoor dat alles op orde blijft.

Dit is waarom het belangrijk is:

 1. Het compliance dilemma: Organisaties worstelen met een labyrint van evoluerende compliance standaarden. Van GDPR tot CCPA, de alfabetsoep van regelgeving blijft maar groeien. Azure Policy helpt u om aan de juiste kant van de wet te blijven, zelfs als de regels onder uw voeten verschuiven.
 2. Diverse resources, één mandaat: Stelt u zicht voor dat u een drukke marktplaats beheert waar elke leverancier een andere taal spreekt. Dat is de uitdaging van diverse cloudresources-virtuele machines, databases, containers, enz. Azure Policy verenigt ze onder een gemeenschappelijke vlag en dwingt consistentie en compliance af.
 3. De COVID-19 versneller: De pandemie zorgde voor een turbo voor cloudadoptie. Opeens werd werken op afstand de norm en organisaties haastten zich om in sneltreinvaart resources beschikbaar te stellen. Maar haast gaat vaak ten koste van de beveiliging. Azure Policy springt bij en zorgt ervoor dat snelheid de veiligheid niet in gevaar brengt.

Aangepaste beleidsregels maken

Het creëren van aangepast beleid op maat van specifieke organisatorische behoeften in Azure omvat een paar belangrijke stappen:

 1. Identificeer uw vereisten:
  1. Begrijp de compliance-, beveiligings- en operationele behoeften van uw organisatie.
  2. Overweeg factoren zoals gegevensbescherming, toegangscontroles, naamconventies voor resources en netwerkbeveiliging.
 2. De juiste reikwijdte kiezen:
  1. Beslis waar het beleid van toepassing moet zijn, op het niveau van het abonnement, de resourcegroep of de beheergroep.
  2. Scopes definiëren de grenzen waarbinnen de beleidsregels zullen worden toegepast.
 3. Stel uw beleidsdefinitie op:
  1. Beleidsregels worden gedefinieerd met JSON (JavaScript Object Notation).
  2. Specificeer de voorwaarden (if) en het gewenste effect (then) in uw beleidsdefinitie.
 4. Kies de juiste parameters:
  1. Pas uw beleid aan door parameters zoals toegestane locaties, tagvereisten of resourcetypes aan te passen.
  2. U kunt bijvoorbeeld virtuele machines alleen toestaan in specifieke regio’s of specifieke tags afdwingen op resources.
 5. Wijs het beleid toe:
  1. Wijs het beleid toe aan de juiste scope (abonnement, resourcegroep of beheergroep).
  2. Controleer de compliance status om er zeker van te zijn dat het beleid wordt afgedwongen.
 6. Test en verfijn:
  1. Test het beleid in een niet-productieomgeving voordat het wordt afgedwongen.
  2. Verfijn het beleid op basis van feedback en praktijkscenario’s.

Met beleid op maat kunnen organisaties hun Azure-omgeving aanpassen aan hun specifieke behoeften, zodat compliance, beveiliging en efficiënt beheer van resources gewaarborgd zijn.

Beleid maken met JSON

 1. JSON als blauwdruk:
  1. JSON (JavaScript Object Notation) dient als blauwdruk voor Azure beleidsregels.
  2. Het is een lichtgewicht, menselijk leesbaar formaat waarmee organisaties hun regels beknopt kunnen uitdrukken.
  3. Zie het als de kosmische taal voor het definiëren van wat mag en wat niet mag.
 2. Voorwaarden en effecten:
  1. In JSON definiëren organisaties voorwaarden (het “als”-gedeelte) en het gewenste effect (het “dan”-gedeelte).
 3. Gericht op specifieke bronnen:
  1. JSON beleidsregels zijn als kosmische laserstralen – precies en gericht.
  2. Organisaties specificeren het type bron dat ze willen aanspreken.
  3. Deze granulariteit zorgt ervoor dat beleidsregels alleen worden toegepast waar nodig.

Waarom JSON belangrijk is?

 1. Aanpassing: Met JSON kunnen organisaties beleidsregels precies afstemmen op hun behoeften. Of het nu gaat om virtuele machines, databases of interstellaire communicatierelais, ze kunnen het beleid hierop afstemmen.
 2. Flexibiliteit: JSON policies passen zich aan als het Azure-universum evolueert. Wanneer nieuwe resourcetypes opduiken, passen organisaties hun JSON-regels aan zonder kosmische opschudding.
 3. Consistentie: Door beleidsregels in JSON uit te drukken, behouden organisaties een consistente taal in hun hele cloudmelkwegstelsel.

Beleid toewijzen

Dit is hoe beleidsregels worden toegewezen aan verschillende scopes binnen uw Azure-omgeving:

 1. Resourceniveau:
  1. U kunt beleidsregels rechtstreeks toewijzen aan individuele resources op het meest granulaire niveau. Je kunt bijvoorbeeld een beleid afdwingen dat vereist dat alle opslagaccounts encryptie hebben ingeschakeld.
  2. Deze aanpak is handig wanneer u zich wilt richten op specifieke resources met unieke vereisten.
 2. Hulpmiddelengroep niveau:
  1. Hulpmiddelengroepen fungeren als containers voor gerelateerde hulpmiddelen. U kunt beleid toewijzen aan een hele resource groep.
  2. Wanneer u een beleid toewijst op resource groep niveau, is het van toepassing op alle resources binnen die groep. U kunt bijvoorbeeld consistente tagging afdwingen voor alle resources in een specifiek project.
 3. Abonnement niveau:
  1. Op abonnementsniveau zijn beleidsregels van toepassing op alle bronnen binnen dat abonnement.
  2. Dit is handig voor het afdwingen van organisatiebrede regels. U kunt er bijvoorbeeld voor zorgen dat op alle virtuele machines back-up is ingeschakeld.
 4. Beheergroep niveau:
  1. Met beheergroepen kunt u abonnementen organiseren in hiërarchieën.
  2. Als u een beleid toewijst op het niveau van de beheergroep, werkt dit door naar alle abonnementen en bronnen binnen die abonnementen.
  3. Dit is handig voor het consistent afdwingen van beleidsregels in meerdere abonnementen, bijvoorbeeld om compliance te garanderen in alle ontwikkel-, test- en productieomgevingen.

Impact van beleidstoewijzingen

 1. Beschikbaarstelling van middelen:
  1. Preventieve vangrails: Wanneer beleidsregels worden toegewezen, fungeren ze als preventieve vangrails tijdens resource provisioning.
  2. Handhaving tijdens creatie: Als een beleid bijvoorbeeld de creatie van virtuele machines zonder encryptie verbiedt, zal elke poging om een niet-conforme virtuele machine te provisionen meteen worden geblokkeerd.
  3. Consistente resource setup: Beleidsregels zorgen ervoor dat nieuwe resources voldoen aan organisatorische standaarden, waardoor het risico op verkeerde configuratie wordt verkleind.
 2. Beheer van resources:
  1. Voortdurende controle op naleving:
  2. Beleidsregels bewaken continu bestaande resources. Als een resourceconfiguratie een beleid schendt, worden waarschuwingen of corrigerende acties geactiveerd.
  3. Geautomatiseerd herstel: Beleidsregels kunnen niet-compliant resources automatisch herstellen. Als bijvoorbeeld een opslagaccount geen versleuteling heeft, kan het beleid dit inschakelen zonder handmatige tussenkomst.
  4. Consistentie: Beleidsregels behouden uniformiteit over resources, zelfs als het Azure universum zich uitbreidt. Of het nu gaat om taggingconventies, toegangscontroles of netwerkregels, beleidsregels houden alles op één lijn.

Rapportage over naleving en herstel

Azure Policy biedt waardevolle compliancerapporten die organisaties helpen standaarden af te dwingen en compliance op schaal te beoordelen.

Hier zijn enkele belangrijke punten over de waarde van compliance rapporten van Azure Policy:

 1. Inzichten en controles: Azure Policy biedt inzichten en controles over resources in een abonnement of beheergroep van abonnementen.
  1. Handhaving van locatie: Voorkom dat resources op onjuiste locaties worden aangemaakt.
  2. Tag consistentie: Dwing consistent taggebruik af voor alle resources.
  3. Configuratiecontrole: Audit bestaande bronnen om te zorgen voor de juiste configuraties en instellingen.
 2. Compliance gegevens: Verkrijg gegevens om de staat van compliance in uw omgeving te begrijpen. U kunt op verschillende manieren toegang krijgen tot deze informatie:
  1. Azure portal: Bekijk compliance gegevens direct in de Azure portal.
  2. Command line scripting: Haal compliance-informatie op met behulp van opdrachtregeltools.
  3. Azure monitor logs: Toegang tot compliance resultaten via Azure monitor logs.
  4. Azure resource graph query’s: Zoek compliance gegevens met behulp van Azure Resource Graph.
 3. Evaluatie triggers: Compliance informatie wordt bijgewerkt op basis van evaluatie cycli getriggerd door gebeurtenissen zoals:
  1. Het toewijzen van een nieuw beleid of initiatief aan een scope.
  2. Het bijwerken van een bestaande toewijzing.
  3. Het inzetten of bijwerken van resources binnen een scope.
  4. Aanmaken of verplaatsen van een abonnement binnen een managementgroep hiërarchie.
 4. Voorbeeldquery: Om compliance gegevens per beleidstoewijzing te krijgen, kun je deze Azure Resource Graph query gebruiken.

Hoe kunnen niet-conforme resources automatisch worden hersteld?

Om de sanering van niet-conforme resources te automatiseren met behulp van Azure Policy, gebruikt u het selectievakje “Een saneringstaak maken” in het Azure-portaal.

Zo werkt het:

 1. Navigeer naar de Azure portal en zoek naar Policy.
 2. Selecteer Remediation aan de linkerkant.
 3. Kies een beleid van het type deployIfNotExists dat niet-conforme resources heeft.
 4. Filter op de pagina Nieuwe saneringstaak de te saneren resources om te beperken waarop de taak van toepassing is.
 5. Vink het vakje met het label Een saneringstaak maken aan. Dit zal automatisch alle middelen corrigeren die als niet-conform worden beoordeeld nadat de beleidstoewijzing is gemaakt.

Let op: Automatisch herstel werkt alleen op nieuwe middelen.

Voor resources die zijn aangemaakt voordat het beleid was ingeschakeld, kunt u deze handmatig herstellen via de Azure Policy Option Remediate binnen de Azure Portal.

Voor een meer geavanceerde setup, kunt u ook de Azure Policy compliance status controleren en niet-conforme resources saneren via Azure DevOps Pipelines. Hierdoor kunt u het herstelproces integreren in uw CI/CD-pijplijn, wat zorgt voor een meer geautomatiseerde en gestroomlijnde aanpak.

Vergeet niet dat het belangrijk is om uw beleid en saneringstaken regelmatig te herzien en bij te werken om ervoor te zorgen dat ze uw resources effectief beheren.

Best practices

Hier zijn enkele best practices voor effectief beleidsbeheer in Azure:

 1. Begin eenvoudig: Haast u niet. Begin met een paar belangrijke beleidsregels en breid deze geleidelijk uit. Op deze manier kunt u de impact van elk beleid begrijpen en dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Test beleidsregels: Test uw policies altijd eerst in een niet-productieomgeving. Dit kan u helpen onverwachte problemen in uw productieworkloads te voorkomen.
 3. Gebruik uitzonderingen spaarzaam: Vrijstellingen kunnen handig zijn, maar gebruik ze verstandig. Weet wanneer en waarom u bepaalde resources moet vrijstellen van beleidsregels. Te veel vrijstellingen kunnen leiden tot minder effectieve beleidshandhaving en potentiële beveiligingsrisico’s.
 4. Monitoren en herzien: Controleer regelmatig uw nalevingsrapporten en pas indien nodig uw beleid aan. Azure Policy biedt gedetailleerde compliancerapporten die je kunnen helpen inzicht te krijgen in de huidige staat van je resources en eventuele niet-compliant resources te identificeren.
 5. Automatiseer waar mogelijk: Gebruik waar mogelijk de automatische herstelmogelijkheden van Azure Policy. Dit kan ervoor zorgen dat niet-conforme resources snel worden gecorrigeerd.
 6. Werk beleidsregels regelmatig bij: Als uw cloudomgeving verandert, moet uw beleid dat ook doen. Bekijk en update uw beleidsregels regelmatig om ervoor te zorgen dat ze relevant en effectief blijven.

Vergeet niet dat het effectief beheren van beleidsregels een continu proces is dat regelmatig moet worden herzien en aangepast.

Conclusie

Azure Policy is een belangrijk hulpmiddel voor het onderhouden van een veilige en compliant cloudomgeving. Het helpt u bij het beheren en afdwingen van de regels en standaarden van uw organisatie.

Een van de opvallende functies is de mogelijkheid om automatisch niet-compliant resources te corrigeren, waardoor compliance management veel eenvoudiger wordt.

Klein beginnen met Azure Policy is een goede aanpak. U kunt beginnen met een paar beleidsregels en deze uitbreiden naarmate u meer inzicht krijgt in hun impact. Regelmatige controles van compliancerapporten en updates van uw beleidsregels zorgen ervoor dat ze effectief en relevant blijven.

Het is een hulpmiddel dat uw strategie voor cloudbeheer aanzienlijk kan verbeteren en kan zorgen voor een veiligere omgeving die aan de regels voldoet. Vergeet niet dat het effectief beheren van beleidsregels een continu proces is. Begin dus vandaag nog met Azure Policy en verbeter uw cloudbeveiliging en compliance!

Twijfelt u nog?

Neem vandaag nog contact op met een Azure Expert MSP om uw IT-wereld compliant en veilig te maken.

NEEM CONTACT OP!

Laten we contact opnemen en samen uw zakelijke uitdagingen aanpakken.

images

We zijn Microsoft Solutions Partner voor Microsoft Cloud.

images

Rest assured. We've got you.