Bouwbedrijven en technologie zijn zinvol voor succes

Blog

Bouwbedrijven en technologie zijn zinvol voor succes

Velen zijn het gemakshalve al vergeten: die kredietcrisis.

Van alle bedrijfstakken werd de bouw het hardst getroffen. Gelukkig zit de bouw nu weer in de lift. De afgelopen vier jaar hebben ze groeicijfers laten zien die structureel boven die van de Nederlandse economie liggen. Toch hebben we in de tijd van krimp allemaal te weinig aan innovaties gewerkt. De beperkende factor is nu het weer vinden van voldoende mensen.

Ondertussen lees ik ook dat de industrie eigenlijk 50% productiever wil worden en de kosten met 20% wil verlagen. Is deze ambitieuze doelstelling haalbaar met technologie? En hoe kun je je wapenen tegen de volgende crisis?

Omzet bouwbedrijven groeit jaar na jaar

graph

Veel bouwbedrijven zijn nog aan het herstellen en proberen er weer bovenop te komen. Bovendien blijven de marges voor veel bouwbedrijven onder druk staan. Tijdens de crisisjaren zijn veel vakmensen hun baan kwijtgeraakt en vervolgens als zelfstandige teruggekeerd. Nu is de vraag groter dan het aanbod, dus verhogen zelfstandigen hun tarieven. Vorig jaar stegen de bouwkosten met maar liefst 8,5%. Kortom, er is weinig ruimte voor misrekening.

Toch zie je ook tekenen dat het mis gaat. In mijn stad wordt bijvoorbeeld een appartementencomplex met winkels en restaurants gebouwd. Met de oplevering in zicht gaat het bouwbedrijf failliet. Volgens de failliete ondernemer komt dat omdat de onderaannemers (vaak zelfstandigen) steeds duurder werden en de kosten niet konden worden doorberekend aan de opdrachtgevers. Daardoor tikte men de reserves aan waar uiteindelijk een enorm gat bleef bestaan.

Wanneer de marges onder druk komen te staan, is creativiteit een belangrijk aspect geworden. Concurrentie komt met innovatie. Denk: een nieuw product of een geoptimaliseerd proces dat een positieve bijdrage levert aan de marge. En toch positioneren de meeste bouwbedrijven zich eerder als concurrerend geprijsd dan als concurrerend innovatief.

Innovatie als succesfactor in de bouw

Meer omzet is niet altijd goed, want je kunt je creditcard niet direct afbetalen uit verdiende omzet. Een van de mogelijkheden om het verdienmodel te veranderen en de marges te verbeteren is innovatie. Door uw infrastructuurbeheer uit te besteden aan een partner als SaaSplaza, kan uw kostbare IT-team zich richten op innovatie. Op lange termijn kan innovatie de kosten verlagen, de kwaliteit verhogen en/of de bouwtijd verkorten, wat op zijn beurt de marges kan verhogen.

De bouw wordt, zeker door buitenstaanders, vaak omschreven als een traditionele bedrijfstak die weinig op heeft met innovatie. Tijdens de crisis zijn bouwbedrijven zich meer gaan richten op kostenbesparing om nog enige marge te behalen. Investeringen in nieuwe kennis en technologie bleven daardoor uit. Dat blijkt uit een onderzoek uit 2018 van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) onder vierduizend leden van Bouwend Nederland.

Bij innovaties gaat het om de ontwikkeling en toepassing van nieuwe producten, processen of diensten. De mate waarin ondernemingen vinden dat zij moeten innoveren om te overleven verschilt echter per onderneming. Iedere ondernemer heeft zo zijn redenen om te innoveren; bijvoorbeeld om tegemoet te komen aan de behoeften van de klant of om zich te kunnen onderscheiden van de concurrentie.

Innovatie kan een doeltreffend middel zijn om de omzet en de winstgevendheid van de onderneming te verhogen, hoewel we het vaak als een grote kostenpost beschouwen. Dat is helemaal niet nodig. Microsoft biedt namelijk het Power Platform waarmee we apps kunnen maken die bepaalde zaken automatiseren, zoals tijdregistratie, kwaliteitsdocumenten (zoals schoongrondverklaringen, veiligheidschecklists, toegangsbeheer tot bouwtekeningen, enz. Nu is bijna alles nog op papier, terwijl we allemaal mini-supercomputers op zak hebben. Intwo kan u helpen uw bedrijf naar de toekomst te brengen door u te bevrijden van uw legacy applicatie landschap en uw applicatie infrastructuur te moderniseren.

Nederlandse innovatiestimulans: De bouwagenda

Nederland wordt duurzamer en klimaatbestendiger. De bouw speelt in die opgave een sleutelrol. De Bouwagenda is een nationaal innovatieprogramma voor de gehele bouwsector waarin overheid, kennisinstellingen, marktpartijen en belangenorganisaties samenwerken.

Ondanks de goede bedoelingen is slechts een handvol bouwbedrijven gaan investeren in innovatie. Dat blijkt uit een enquête van het Economisch Instituut voor de Bouw. Slechts 30% van de ondervraagde bouwbedrijven doet daadwerkelijk aan innovatie. Deze bedrijven investeren 2,4% van hun omzet in innovatie. De ambitie om 20% minder kosten en 50% meer innovatie te realiseren lijkt zo moeilijk haalbaar.

Veel activiteiten zijn repetitief. Denk bijvoorbeeld aan wetgeving en inkoopbeleid. Je kunt dit zien als een obstakel en iets waar je veel tijd aan kwijt bent. Anderzijds zijn dit zaken die in alle projecten terugkomen. In de IT werken we met sjablonen om geautomatiseerde software uit te rollen en servers aan en uit te zetten. Dit idee kan door de bouw worden overgenomen. Investeren in innovaties wordt vaak gezien als een kostenpost die je niet kunt declareren bij je opdrachtgever. Terwijl je eigenlijk, als je daardoor de productiviteit kunt verhogen, terugkerende kosten kunt besparen. McKinsey heeft bijvoorbeeld berekend dat innovatie de productiviteit 5-10 keer kan verhogen. Zo werkt innovatie voor u.

Productiviteit verhogen als KPI in de bouw

Het verbeteren van uw productiviteit is een probleem voor alle bedrijven. In mijn branche hebben we het vaak over de moderne werkplek en hoe je repetitief werk kunt automatiseren met gebruikersadoptie en allerlei soorten technologie kunt omarmen. Ik denk dat de bouw ook kan profiteren van standaardisatie. Een van de voorbeelden die je al ziet in de bouw is prefabricage. Huizen worden steeds sneller gebouwd omdat er vooraf meer in een fabriek wordt gemaakt.

Laten we er niet van uitgaan dat innovatie en het gebruik van technologie de heilige graal is. Het hebben van een duidelijke strategie, samenwerking en procesbeheersing draagt bij aan het vergroten van de marge en het verhogen van de productiviteit. Dit zijn belangrijke succesfactoren voor de in de eerste alinea genoemde ambitie. Als u worstelt met uw cloudmigratiestrategie, kunnen wij u helpen. Vul onze CloudSCAN cloud assessment in en laten we uw digitale transformatie een vliegende start geven.

De bouw heeft te maken met vele grillen. Denk aan de energietransitie, duurzaamheid en verstedelijking. Opdrachtgevers vragen steeds vaker om duurzame en innovatieve oplossingen. Daarnaast kunnen veel partijen samen aan een project werken. Slimme samenwerking tussen dezelfde documenten vermindert fouten in het versiebeheer.

Het gebruik van IT in de verschillende fasen is belangrijker dan ooit. Telkens opnieuw het wiel uitvinden is een verspilling van productiviteit, tijd en geld. Bovendien besteedt de bouwsector een serieus deel van hun tijd aan herstelwerkzaamheden. Technologie zoals IoT, robotisering, 3D-modellen, virtual reality en procesautomatisering kunnen dit voor een groot deel voorkomen. Als alle partijen toegang hebben tot dezelfde gegevens, neemt de uitval af. Het continu optimaliseren van processen en het terugdringen van faalkosten is een andere manier van sturen dan alleen kosten besparen.

Het gebruik van creativiteit en technologie verhoogt de innovatie

Traditioneel concurreert de bouw om orders via de prijs – zelfs wanneer de marges al dun zijn. Er zijn tekenen dat er een nieuwe crisis op komst is. Cobouw, een onafhankelijk weekblad voor de bouwsector, schreef daar een artikel over. De Nederlandse regering vindt dat de bouwsector zich daar beter tegen moet beschermen, en dat kan alleen als je marge verbetert. Kortom, we moeten bijna op zoek naar mogelijkheden om op een andere manier waarde te realiseren. Hoe kun je onderscheidend zijn?

Nieuwe innovatieve trends in de bouw

Negen technologische trends voor 2019 zie je in bovenstaande video. Technologie kan steeds meer voor je werken. Hierdoor veranderen de rollen en heb je voor bepaalde werkzaamheden geen mensen meer nodig. Dat is goed nieuws voor de bouwsector, want momenteel zijn die mensen nergens te vinden. Voor sommige trends zul je zien dat je andere soorten mensen nodig hebt.

Samenwerken is een belangrijke factor voor succes

Samenwerken is niet nieuw, maar onze maatschappij verandert snel. Deze snelle veranderingen vragen flexibiliteit en aanpassingsvermogen van u en uw bedrijf, maar het brengt ook kansen met zich mee; kansen die ontstaan door innovatie. Hoe komt u tot innovatie? Wat kunt u zelf doen en wat is de meerwaarde van innovatie door samenwerking?

In de bouw wordt traditioneel veel samengewerkt; bij de uitvoering van een project zijn meerdere partijen betrokken. Toch is de onderlinge verstandhouding van boven naar beneden. Waarom zou je het niet beschouwen als een gemeenschapsketen? Samen het project uitvoeren en samen creatief zijn om uiteindelijk een goed resultaat neer te zetten. Uit het onderzoek van het Economisch Instituut voor de Bouw blijkt ook dat er een omgekeerde trend zichtbaar is, bedrijven consolideren en de keten wordt moeilijker om samen te werken.

De ketensamenwerking wordt gestimuleerd met oplossingen als Bouw Informatie Modellen (BIM), en software kan daarbij een belangrijke rol spelen. De hele keten werkt letterlijk samen aan dezelfde versie. Als je echt durft samen te werken en samen kennis te delen, is dat op lange termijn duurzamer en goed voor de marges. Zo zou je zelfs personele uitdagingen kunnen oplossen. Samen zien we dit als een uitdaging; niet alleen voor jou.

Groei is niet zomaar vanzelfsprekend. Het is geen toeval dat sommige bedrijven toevallig de wind in de zeilen hebben; het zijn ondernemers die bewust een andere koers hebben gekozen. Zij anticiperen op de nieuwe werkelijkheid. De focus ligt op innovatie, waardecreatie en samenwerking, terwijl ondersteunende technologie hiervoor optimaal is ingezet. Zij zijn de koplopers op weg naar het nieuwe tijdperk.

Kansen in de lift

De belangrijkste conclusie is volgens mij dat samenwerking en technologie een rol kunnen spelen bij het verhogen van de productiviteit in de bouw. De rode draad is “ga innoveren” en begin zo klein mogelijk. Betrek ook alle mensen, want juist de mensen op de bouwplaats zien andere dingen die geoptimaliseerd kunnen worden. Laat net als DevOps innovatie en optimalisatie een continu proces zijn.

Het optimaliseren van processen is een ander aspect. Met name het gehele bouwproces en de samenwerking met ketenpartners. Denk aan Building Information Modeling (BIM) software. Veel softwareleveranciers zijn actief met oplossingen hiervoor, waaronder het moederbedrijf van Intwo, RIB Software. Zie hieronder voor een korte introductie van deze oplossing. Dankzij een BIM oplossing kunt u de samenwerking verbeteren en faalkosten verlagen. Dit verhoogt het rendement op de investering.

Een langdurige en constructieve samenwerking met dezelfde klanten en leveranciers vergroot de kans op succes. Daardoor weten we waar iedereen aan toe is, wat de voordelen en de kwaliteit zijn en verlagen we uiteindelijk de kosten.

Laten we het gesprek beginnen. Door onze CloudSCAN cloud assessment in te vullen, kunnen we uw digitale transformatie op gang helpen.

NEEM CONTACT OP!

Laten we contact opnemen en samen uw zakelijke uitdagingen aanpakken.

images

We houden van een uitdaging.

images

Rest assured. We've got you.