8 Wat wel en niet te doen voor een geslaagde cloudmigratie

Blog

8 Wat wel en niet te doen voor een geslaagde cloudmigratie

Steeds meer bedrijven migreren naar de cloud, en met reden!

De cloud kan u voordelen bieden zoals: lagere kosten, betere beveiliging en schaalbaarheid om aan uw bedrijfsbehoeften te voldoen. Zelf migreren is echter niet zo eenvoudig; er kan veel misgaan als u uw migratie niet goed plant. Gelukkig zijn cloudmigraties ons dagelijks werk en kunnen we een aantal tips met u delen om uw overstap naar de cloud soepel te laten verlopen.

Wel te doen

1. Stel doelen om uw weg naar de cloud te helpen dicteren.

Bepaal wat u wilt bereiken met een cloudmigratie. Zoekt u bepaalde prestaties of wilt u kosten besparen? Inzicht in het doel is cruciaal voor het ontwerpen van de doelomgeving, of ‘cloud landing zone’.

U kunt een gefaseerde aanpak overwegen, waarbij u ontwerpt, implementeert, bedient en continu optimaliseert. Lift and shift’ is slechts de eerste stap. Zodra uw workloads naar de cloud zijn gemigreerd, zijn optimalisaties en verbeteringen gemakkelijker te implementeren en te testen. Als u eerst uw core workloads wilt migreren en daarna extra functies wilt toevoegen, is dit de aanpak voor u.

2. Beoordeel uw huidige omgeving.

Zorg ervoor dat u uw toepassing(en) en middelen goed begrijpt. Er zijn methoden om uw begrip te vergroten voordat u aan de dienst begint.

U kunt bijvoorbeeld assessment tools zoals Azure Migrate gebruiken om server workloads met afhankelijkheden te ontdekken, en Data Migration Assistant om MS SQL-databases te ontdekken en assessments uit te voeren voor feature (Azure) compatibiliteit. Azure’s App Service Migration Assistant kan worden gebruikt om lopende webapplicaties te evalueren voor migratie naar PaaS App Services.

Beoordelingen op locatie zullen een idee geven van de grootte van de resources, de compatibiliteit van functies en de algemene gereedheid voor de lift- en shiftfase van de migratie. Deze moeten ook worden voorbereid door een virtuele appliance (VHD of OVA) op locatie te implementeren, rechten te verlenen en firewallpoorten te openen voor Azure-tooling. Door samen te werken met een partner als Intwo kunnen wij u helpen uw omgeving voor te bereiden op de beoordeling.

4. Evalueer uw applicatie op cloud-native functies.

Kan uw applicatie worden gerefactored of geherarchitectureerd in kleinere diensten? Het gebruik van cloud native functies hoeft geen grote onderneming te zijn. Maakt uw applicatie bijvoorbeeld gebruik van een bestandsdeling of lokale schijfopslag? Kan die applicatie in plaats daarvan objectopslag of Azure-bestanden gebruiken? Door een applicatie op te splitsen en gebruik te maken van cloud-native functies kunt u de beschikbaarheid en veerkracht vergroten, terwijl de beheeroverhead afneemt. U kunt altijd klein beginnen met het gebruik van cloud-native functies, er hoeft geen grote verschuiving plaats te vinden.

4. Kies de juiste Azure SKU’s voor uw benodigde beschikbaarheid en prestaties (of laat een deskundige cloudmigratiepartner zoals Intwo deze voor u kiezen).

Elke optie heeft zijn eigen complexe reeks voorwaarden. Als u geen tijd hebt om de kleine lettertjes te lezen, zal het werken met experts die de voorwaarden in hun geheugen hebben opgeslagen, ervoor zorgen dat u de juiste SKU’s voor uw toepassing kiest; de keuze tussen Basic, Standard of Premium SKU’s heeft gevolgen voor de prestaties, functies, beschikbaarheid en kosten.

Bijvoorbeeld, bij het selecteren van een Azure File Storage tier, Standard en Performance hebben zeer verschillende prestatieniveaus, maar worden ook verschillend aangerekend. Standaard SKU brengt in rekening hoeveel opslagruimte u daadwerkelijk gebruikt, samen met opslagtransacties, terwijl Premium SKU alleen de voorziene hoeveelheid in rekening brengt.

De SKU-selectie van virtuele machines moet worden gebaseerd op het type workload, computermiddelen en beschikbaarheidseisen. De SLA voor virtuele machines van Azure is afhankelijk van de SKU van de toegewezen schijf – Standard HDD, Standard SSD, versus Premium SSD. De prijzen kunnen sterk variëren tussen SKU’s, dus nogmaals, zorg ervoor dat u de juiste kiest voor uw toepassing.

Niet alle SKU’s zijn in alle regio’s beschikbaar. Als onderdeel van uw cloudontwerp moet worden verwezen naar de productbeschikbaarheid en de roadmap om na te gaan of de SKU’s die u wilt gebruiken beschikbaar zijn in uw migratietijdlijn.

5. Kom met een solide migratie-/omschakelingsplan.

Zorg ervoor dat u eventuele back-out procedures test. Zorg ervoor dat alles gedocumenteerd is en dat de applicatieteams en eindgebruikers klaar zijn om te testen.

Een degelijk back-out plan is zeer belangrijk. Als het migratieproces op obstakels stuit, moet u een deadline hebben voor het terugdraaien van de migratie.

Moraal van het verhaal: zorg ervoor dat je voortdurend test! Verwijs tijdens het proces altijd terug naar je rubric en verwachtingen.

6. Plan enough time for the actual migration.

Hoeveel data migreert u? Wat is de bandbreedte naar Azure? Het uitvoeren van testmigraties zal een idee geven van hoe lang het gaat duren.

U zou ook kunnen overwegen om uw gegevens te seeden voor een snellere migratie. Kopieer alles en synchroniseer wijzigingen zodat er minder te kopiëren valt tijdens de cutover naar Azure. Mogelijk moet u Azure Data Box gebruiken voor offline seeding. Migraties van grote gegevens via het netwerk kunnen weken duren als ze niet goed worden voorbereid.

Het aanbrengen van wijzigingen vóór en tijdens een geplande migratie kan gevolgen hebben voor de benodigde tijd. Als een beheerder bijvoorbeeld een gegevensvernieuwing uitvoert vóór een geplande migratie, kan dit een grote hoeveelheid gegevens toevoegen om te kopiëren, waardoor de kopieertijd toeneemt. Een ‘change freeze’ van de omgeving wordt aanbevolen om het aantal te migreren wijzigingen te verminderen.

7. Automatiseer uw deployment.

Gebruik waar mogelijk automatisering en scripts voor implementatie en migratie. Automatisering helpt bij het eenvoudig herbouwen van omgevingen, verhoogt de consistentie en helpt bij het lopende beheer.

Automatisering voor Azure resources kan worden opgenomen in uw lifecycle management proces om continue verbetering en levering aan te moedigen.

ARM templates, PowerShell scripting en Azure DevOps zijn allemaal aspecten die worden aanbevolen voor een succesvolle Azure implementatie.

8. Overweeg samenwerking met een cloudmigratie-expert zoals Intwo om het proces minder complex en gemakkelijker te onderhouden te maken.

Intwo heeft het diepste niveau van Microsoft Cloud-ervaring dat momenteel op de markt beschikbaar is, geleverd en ondersteund door onze wereldwijde teams op een 24/7-basis, 365 dagen per jaar. Dit betekent één enkele wereldwijde partner die de toonaangevende wereldwijde cloud-ervaring voor uw bedrijf levert.

Niet te doen

1. Laat uw ontwikkelaars geen infrastructuurtaken uitvoeren.

Het creëren en beheren van een Azure-infrastructuur vereist een expert. Het kiezen van SKU’s, SLA’s en het klaarmaken van uw omgeving voor migratie is geen taak voor ontwikkelaars.

2. Vergeet de beveiliging niet.

Beveiliging is een van de meest cruciale aspecten bij het ontwerpen van uw cloud landing zone. Zorg ervoor dat u al het beveiligingsbeleid dat u al hebt en hoe dit zal worden overgedragen naar uw cloud-omgeving. Azure biedt veilige onderliggende infrastructuur en diensten, maar zij kunnen slechts zoveel doen; u moet ook ijverig zijn in het beschermen van wat u daar plaatst.

Wees grondig bij het configureren van nieuwe bronnen en controleer de instellingen voordat u gegevens naar de cloud migreert.  Het beveiligen van een Blob-opslagaccount kan bijvoorbeeld bestaan uit het configureren van: Private of Public toegang, Netwerktoegang, Encryptie in rust, Secure in transit en Soft Delete.

Azure Policy en Azure Security Center moeten worden gebruikt om misconfiguraties die de omgeving in gevaar brengen af te dwingen en te waarschuwen. Azure Security Center biedt bijvoorbeeld aanbevelingen om virtuele machines te koppelen aan een netwerkbeveiligingsgroep om de netwerktoegang te controleren.

U kunt de vereiste beveiligingsoplossing inzetten die een aanvulling vormt op het bestaande beveiligingsbeleid van uw onderneming, zoals Identity Management, Multi-Factor Authentication, ACL’s, Web Application Firewalls, Data Encryption, OS Patching, Anti-Malware, enz.

3. Vergeet je afhankelijkheden niet.

Gebruik de afhankelijkheden die werden vastgelegd in de beoordelingsfase om het migratieplan te helpen definiëren. U wilt bijvoorbeeld geen applicatieserver(s) naar Azure migreren terwijl de bijbehorende databases op locatie blijven, omdat dit kan leiden tot verminderde prestaties en hogere kosten.

4. Vergeet niet om een back-up te maken.

Sommige Azure resources hebben standaard een back-up ingeschakeld – zoals Azure SQL Databases, maar voldoet het standaard back-up beleid aan uw frequentie- en retentie-eisen? De standaard back-upinstellingen moeten worden herzien.

Virtual Machines (VM, VM’s), Storage Accounts en App Services hebben standaard geen back-up ingeschakeld. VM-back-ups kunnen gemakkelijk worden geconfigureerd met behulp van een Azure Recovery Services-kluis, maar u moet niet vergeten deze te implementeren.

Houd rekening met uw huidige back-upvereisten bij het toewijzen van back-upbeleid en opslagtype voor gegevensbescherming.

5. Ga er niet van uit dat zodra u naar de cloud verhuist, alles voor u wordt beheerd.

U moet een infrastructuur-cloudspecialist inhuren of opleiden, of samenwerken met een deskundige partner om alles op orde te houden en correct te beheren.

Cloudbronnen vereisen nog steeds beheer. Azure levert bijvoorbeeld virtuele machines en beheert de onderliggende infrastructuur, maar alles wat binnen de VM draait is nog steeds uw verantwoordelijkheid: gebruikersbeheer, applicaties, OS patching, enz.

De algemene beheerslaag van de cloudomgeving moet in het ontwerp in aanmerking worden genomen. Uitsplitsing van het aantal abonnementen, resourcegroepen, tagging en beheerderstoegangsbeheer. Moet het beheer worden uitgesplitst naar applicatie? Omgeving (productie versus testen)? Er moet op hoog niveau een strategie worden bepaald voor alle cloud resources.

6. Vergeet integratie met derden niet.

Hebben andere bedrijven toegang tot uw omgeving? Hoe zullen zij verbinding maken? Hebben zij Site-to-Site of Point-to-Site VPN’s nodig? Zo ja, hoe wordt dat beheerd? Welk toegangsniveau hebben zij nodig? Zorg ervoor dat dit ook in uw eerste ontwerp wordt opgenomen.

7. Test niet in productieomgevingen.

Een groot voordeel van de overstap naar de cloud is het gemak van implementatie en de mogelijkheid van meerdere, afzonderlijke omgevingen.  Testomgevingen moeten worden ingezet en geïsoleerd van de productieomgeving. Alle tests moeten worden doorgelicht in een niet-productieomgeving voordat ze in productie worden genomen.

Meerdere niet-productieomgevingen en het bijbehorende implementatieproces moeten worden opgenomen in het oorspronkelijke ontwerp. Zorg er altijd voor dat uw omgevingen exact overeenkomen om een like-for-like validatie te garanderen.

Ga er niet van uit dat de cloud NOOIT zal haperen.

Software is onvolmaakt, maar Azure biedt solide maatregelen voor bedrijfscontinuïteit. Azure heeft een enorm netwerk van fail-safe omstandigheden, maar er kunnen zich nog steeds problemen voordoen, en voorbereiding is altijd de sleutel. Beschikbaarheid wordt beschreven binnen elke SLA, dus niets zou ooit een mysterie moeten zijn. Ontwerp uw cloud landing zone voor de beschikbaarheid die u nodig hebt.

Kortom, de belangrijkste stap naar een succesvolle cloudmigratie is de planning en het voorbereidende werk. Zorg ervoor dat u een solide overzicht hebt, alle kleine lettertjes hebt gelezen en weet wat u kunt verwachten.

Krijg hulp van onze experts en zorg ervoor dat u niets mist van uw eerste lift en shift tot alles wat daarna komt.

NEEM CONTACT OP!

Laten we contact opnemen en samen uw zakelijke uitdagingen aanpakken.

images

We houden van een uitdaging.

images

Rest assured. We've got you.