De oorlog van cyberbeveiliging: bent u voorbereid op de strijd?

BLOG

De oorlog van cyberbeveiliging: bent u voorbereid op de strijd?

Als Chief Information Officer (CIO) van een bedrijf is het uw verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat de infrastructuur van uw organisatie veilig is.

Dit omvat alles van uw computersystemen en netwerken tot uw fysieke faciliteiten en datacenters. In het huidige digitale tijdperk komen cyberbeveiligingsbedreigingen vaker voor dan ooit tevoren, en het is van cruciaal belang dat u de nodige stappen onderneemt om uw bedrijf tegen deze bedreigingen te beschermen.

Waarom veiligheid zo belangrijk is

Een inbreuk op de beveiliging kan leiden tot het verlies van gevoelige gegevens, zoals informatie over klanten of werknemers. Dit kan leiden tot financiële verliezen en reputatieschade voor de organisatie. Een datalek kan er bijvoorbeeld toe leiden dat klanten het vertrouwen in een organisatie verliezen, wat leidt tot verlies van omzet en omzet. Bovendien kan een inbreuk op de beveiliging ook leiden tot een verstoring van de bedrijfsvoering, wat kan leiden tot verdere financiële verliezen en reputatieschade.

Naast de financiële en reputatieschade kunnen inbreuken op de beveiliging ook gevolgen hebben op het gebied van wet- en regelgeving. Veel industrieën zijn onderworpen aan verschillende wet- en regelgeving die de bescherming van gevoelige gegevens verplicht stellen. Zo hebben de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in de EU en de Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) in de VS beide aanzienlijke straffen voor niet-naleving, waaronder boetes die in de miljoenen dollars lopen.

Een andere belangrijke factor is het doelwit van de aanval, de aanvallen worden steeds gerichter, de aanvaller is mogelijk op zoek naar specifieke gegevens of intellectueel eigendom waarover de organisatie beschikt, en dit kan een aanzienlijke impact hebben op het concurrentievermogen en de reputatie van de organisatie.

Het beveiligen van IT-infrastructuren omvat ook het beschermen tegen fysieke en cyberdreigingen. Fysieke beveiligingsmaatregelen, zoals toegangscontrole en videobewaking, kunnen helpen beschermen tegen ongeoorloofde toegang tot datacenters en andere faciliteiten. Deze maatregelen kunnen ook diefstal en vandalisme van apparatuur helpen voorkomen, wat kan leiden tot onderbrekingen van de dienstverlening en financiële verliezen.

Wat zijn de laatste trends op het gebied van cybersecurity?

De cyberbeveiligingsindustrie evolueert voortdurend, met nieuwe bedreigingen en technologieën die voortdurend opduiken. Dit maakt het voor organisaties van cruciaal belang om op de hoogte te blijven van de nieuwste trends op het gebied van cyberbeveiliging om ervoor te zorgen dat ze adequaat worden beschermd tegen opkomende bedreigingen.

Een trend die de laatste jaren aan een opmars bezig is, is het groeiende aantal ransomware-aanvallen. Bij een ransomware-aanval versleutelen aanvallers de gegevens van een slachtoffer en eisen ze een betaling, meestal in de vorm van cryptocurrency, in ruil voor de decoderingssleutel. Volgens een rapport van de Cyber Threat Alliance is het aantal ransomware-aanvallen tussen Q2 2019 en Q2 2020 met 365% gestegen. Het rapport stelt ook vast dat het gemiddelde gevraagde losgeld is gestegen van $ 12.762 in Q2 2019 tot $ 84.116 in Q2 2020 (Cyber Threat Alliance ).

Een trend die aan kracht wint, is het toegenomen gebruik van cloudgebaseerde diensten. Cloud computing heeft veel voordelen opgeleverd, zoals schaalbaarheid en kostenbesparingen, maar brengt ook nieuwe beveiligingsuitdagingen met zich mee. Naarmate meer organisaties hun activiteiten naar de cloud verplaatsen, moeten ze ervoor zorgen dat ze over de nodige beveiligingscontroles beschikken om hun gegevens en applicaties te beschermen.

Machine learning en kunstmatige intelligentie komen ook steeds vaker voor in cybersecurity. Deze technologieën kunnen worden gebruikt om bedreigingen efficiënter en effectiever te detecteren en erop te reageren. Zo kunnen machine learning-algoritmen worden getraind om patronen in het netwerkverkeer te detecteren die aangeven dat er een aanval plaatsvindt, en kan kunstmatige intelligentie worden gebruikt om incidentresponsprocessen te automatiseren.

Een ander trending topic is de opkomst van het Internet of Things (IoT) en het Industrial Internet of Things (IIoT), apparaten die verbonden zijn met internet. een uitdaging voor de beveiligingsteams om bedreigingen te detecteren en erop te reageren.

Een andere trend is het toenemende gebruik van biometrische authenticatie. Biometrische authenticatiemethoden zoals vingerafdrukken, gezichtsherkenning en stemherkenning worden steeds gebruikelijker om apparaten en applicaties te beveiligen. Hoewel deze methoden een hoger beveiligingsniveau kunnen bieden dan traditionele methoden, zoals wachtwoorden, roepen ze ook nieuwe privacykwesties op.

De complexiteit van cyberbeveiliging

De steeds toenemende complexiteit van beveiliging en compliance is tegenwoordig een grote uitdaging voor organisaties. Het aantal beveiligingsbedreigingen en wettelijke vereisten waarmee organisaties worden geconfronteerd, neemt voortdurend toe, waardoor het moeilijker wordt om bij te blijven met de nieuwste best practices.

Een bron van complexiteit is de diverse set apparaten, apps en cloudservices die organisaties gebruiken. Dit creëert meer potentiële aanvalsvectoren voor kwaadwillenden en het kan een uitdaging zijn voor organisaties om ervoor te zorgen dat deze componenten veilig zijn. Aangezien werknemers steeds vaker hun eigen apparaten voor het werk gebruiken, moeten organisaties bovendien manieren vinden om deze apparaten en de gegevens die erop zijn opgeslagen te beveiligen.

Een andere bron van complexiteit is het aantal regels waaraan organisaties zich moeten houden. Dit reglement is bedoeld om gevoelige gegevens en de organisaties die ermee omgaan te beschermen. Voorbeelden zijn de General Data Protection Regulation (GDPR) in de EU, de Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) in de VS en de Payment Card Industry Data Security Standards (PCI-DSS). Naleving van deze voorschriften kan echter een complex en tijdrovend proces zijn, en organisaties moeten ijverig zijn in het begrijpen en naleven van de specifieke vereisten van elke regelgeving.

De complexiteit van de technologie zelf, zoals de implementatie van opkomende technologieën zoals 5G, het internet der dingen, de cloud en kunstmatige intelligentie, die worden gezien als een katalysator voor digitale transformatie, maar die ook het risico op blootstelling aan kwaadaardige aanvallen verhogen, en de complexiteit om ze te beveiligen .

De complexiteit komt ook voort uit de steeds evoluerende aard van cyberdreigingen die steeds geavanceerder en gerichter worden. Organisaties moeten hun beveiligingsstatus voortdurend herzien en bijwerken om zich te beschermen tegen nieuwe soorten aanvallen.

Al deze factoren kunnen het voor organisaties moeilijk maken om hun inspanningen op het gebied van beveiliging en naleving bij te houden. Daarom is het belangrijk voor organisaties om een duidelijke en alomvattende beveiligingsstrategie te hebben en om die strategie regelmatig te herzien en bij te werken om ervoor te zorgen dat deze is afgestemd op de nieuwste best practices. Daarnaast zouden organisaties moeten overwegen om te investeren in beveiligingstrainingen en bewustmakingsprogramma’s om werknemers te informeren over de nieuwste bedreigingen en hoe ze zich hiertegen kunnen beschermen.

Wat als je geen goede beveiliging hebt?

Als een organisatie geen adequate cyberbeveiligingsmaatregelen heeft getroffen, loopt ze het risico op verschillende cyberdreigingen. Hier zijn een paar voorbeelden van wat er kan gebeuren:

 • Datalekken: Hackers kunnen mogelijk ongeoorloofde toegang krijgen tot gevoelige informatie, zoals financiële gegevens, persoonlijke informatie of vertrouwelijke bedrijfsinformatie. Dit kan leiden tot financiële verliezen en reputatieschade voor de organisatie.
 • Ransomware-aanvallen: Hackers kunnen belangrijke bestanden op de systemen van de organisatie versleutelen en losgeld eisen in ruil voor de decoderingssleutel. Dit kan ertoe leiden dat de belangrijke gegevens van de organisatie worden gegijzeld en dat de organisatie gedwongen kan worden het losgeld te betalen om de gegevens terug te krijgen.
 • Distributed Denial of Service (DDoS)-aanvallen: Hackers kunnen de website of het netwerk van een organisatie overspoelen met verkeer, waardoor deze niet beschikbaar is voor legitieme gebruikers. Dit kan leiden tot omzetderving en reputatieschade voor de organisatie.
 • Phishing-aanvallen: Hackers kunnen e-mails of berichten verzenden die afkomstig zijn van legitieme bronnen, in een poging werknemers te misleiden om gevoelige informatie weg te geven of malware te installeren. Dit kan leiden tot datalekken en malware-infecties.
 • Advanced Persistent Threat (APT)-aanvallen: Hackers kunnen een aanhoudende, gerichte aanval op een organisatie uitvoeren om toegang te krijgen tot gevoelige informatie of om operaties te verstoren. Dit type aanval kan moeilijk te detecteren zijn en kan ernstige schade aanrichten.

Naast het bovengenoemde scenario kan een bedrijf met een zwakke beveiliging ook worden onderworpen aan boetes en straffen van regelgevende instanties als gevoelige informatie verkeerd wordt behandeld. Het kan ook te maken krijgen met wettelijke aansprakelijkheid van klanten, aandeelhouders en andere partijen die worden getroffen door datalekken, hacking en andere cyberdreigingen. Het kan ook leiden tot een negatieve impact op de reputatie van een bedrijf en kan het vertrouwen van de klanten en potentiële investeerders verliezen.

Hoe bescherm je jezelf: Cybersecurity uitbesteden of doe-het-zelf?

Als het gaat om het beveiligen van uw bedrijf, heeft u twee hoofdopties: doe het zelf (doe-het-zelf) of besteed het uit aan een cloudprovider. Beide benaderingen hebben hun voor- en nadelen, en de juiste keuze voor uw bedrijf hangt af van uw specifieke behoeften en middelen.

Doe-het-zelf-beveiliging omvat het bouwen en onderhouden van uw eigen beveiligingsinfrastructuur, inclusief firewalls, antivirussoftware en andere beveiligingstools. Deze aanpak geeft u volledige controle over uw beveiligingsmaatregelen en stelt u in staat ze aan te passen aan uw specifieke behoeften. Het kan echter ook tijdrovend en duur zijn om uw eigen beveiligingsinfrastructuur te bouwen en te onderhouden, en misschien beschikt u niet over de expertise of middelen in huis om deze effectief te beheren.

Uitbesteding aan een cloudprovider houdt daarentegen in dat u een externe service gebruikt om aan uw beveiligingsbehoeften te voldoen. Dit kan een meer kosteneffectieve optie zijn, omdat u niet hoeft te investeren in en uw eigen beveiligingsinfrastructuur hoeft te onderhouden. Cloudproviders hebben vaak ook geavanceerdere beveiligingsmaatregelen en hebben mogelijk meer expertise op het gebied van beveiligingsbeheer. Het uitbesteden van uw beveiliging kan echter ook enkele risico’s met zich meebrengen, zoals het verlies van controle over uw beveiligingsmaatregelen en de mogelijkheid van vendor lock-in.

Uiteindelijk hangt de beslissing tussen doe-het-zelfbeveiliging en outsourcing aan een cloudprovider af van uw specifieke zakelijke behoeften en middelen. Als u over de expertise en middelen beschikt om uw eigen beveiligingsinfrastructuur effectief te beheren, is doe-het-zelfbeveiliging wellicht de juiste keuze voor u. Als u echter niet over de middelen of expertise beschikt om uw eigen beveiliging effectief te beheren, kan outsourcing naar een cloudprovider een efficiëntere optie zijn met extra voordelen:

 • Kostenbesparend: Het uitbesteden van cyberbeveiliging kan kosteneffectiever zijn dan het aanhouden van een intern team, omdat de organisatie gebruik kan maken van de mogelijkheden van een externe provider zonder de hoge kosten te hoeven maken die gepaard gaan met het werven en behouden van een toegewijd team.
 • Toegang tot een breed scala aan experts: outsourcingproviders hebben doorgaans een breed scala aan cyberbeveiligingsexperts in dienst, waardoor de organisatie toegang kan krijgen tot een breed scala aan vaardigheden en capaciteiten.
 • Schaalbaarheid: de organisatie kan cyberbeveiligingsservices naar behoefte uitbesteden, in plaats van het hele jaar door een speciaal team te hebben.
  Blijf in overeenstemming: het gebruik van een externe leverancier voor beveiliging kan organisaties ook helpen om te blijven voldoen aan relevante regelgeving en nalevingsvereisten.
  Proactiviteit: externe providers zijn vaak proactiever en beschikken over de nieuwste tools en methoden om de organisatie veilig te houden, in vergelijking met interne teams.

Kortom, cyberbeveiliging is van cruciaal belang voor organisaties om gevoelige gegevens te beschermen, de bedrijfsvoering draaiende te houden, wet- en regelgeving na te leven en de impact van eventuele fysieke schade te minimaliseren. Het is een essentieel aspect om de algehele beveiliging en veerkracht van een organisatie te waarborgen. Dit betekent dat organisaties niet alleen sterke technische controles moeten implementeren, maar ook beveiligingsbeleid, procedures en werknemerstraining moeten opzetten om ervoor te zorgen dat werknemers de risico’s begrijpen en weten hoe ze verdachte activiteiten kunnen vinden en rapporteren. Er moeten ook regelmatig tests en controles worden uitgevoerd om de doeltreffendheid van de beveiligingscontroles te evalueren en eventuele hiaten op te sporen die moeten worden verholpen.

Wilt u voorop blijven lopen en uw bedrijf beschermen tegen cyberdreigingen? Neem vandaag nog contact op met onze experts. Ze zullen uw gegevens en reputatie veilig houden!

NEEM CONTACT OP!

Laten we contact opnemen en samen uw zakelijke uitdagingen aanpakken.

images

We houden van een uitdaging.

images

Rest assured. We've got you.