Verbetert de efficiëntie met maar liefst 9%

KLANTREFERENTIES

Verbetert de efficiëntie met maar liefst 9%.

Als onderdeel van hun digitale vernieuwing en om klaar te zijn voor de toekomst, koos Al Nasr Contracting voor Microsoft Dynamics 365.

Ze wisten hiermee de efficiëntie van hun operationele processen en interne back-office al met 9 tot 10% te verbeteren.

De bouwsector in de GCC had de vorige 10 jaar te maken met ingrijpende veranderingen. De bouwsector in met name de Verenigde Arabische Emiraten en het Koninkrijk Saudi-Arabië, is daarbij nog steeds de meest actieve en snelst groeiende ter wereld. Bovendien blijft de bouwsector in deze regio aanzienlijke investeringen aantrekken – zowel nationaal als internationaal. Met deze megaprojecten en hoge investeringen, is er een uitgesproken focus op regelgevend toezicht, naleving van internationale normen en differentiatie van de concurrentie. Bedrijven die actief zijn in deze uiterst competitieve sector met lange termijnen voor de oplevering van projecten en krappe operationele marges, zijn erop gericht om voordeel te behalen bij het zo efficiënt mogelijk inrichten van hun – ook financiële, ecologische en sociale – activiteiten en processen.

In deze competitieve markt wilde Al Nasr Contracting het concurrentievoordeel vergroten en werd twee jaar geleden besloten om een digitaal vernieuwingsproces te starten, als onderdeel van een algehele strategische transformatie. Met een visie op de middellange tot lange termijn richt het bedrijf zich hierbij op het verbeteren en verfijnen van processen, om daarmee de verwachte uitdagingen aan te gaan, alsook op de capaciteiten die het de komende twee decennia nodig denkt te hebben.

images
images

Stel je eens voor dat je met technologische middelen de beschikbaarheid van informatie met één week kunt verbeteren. De impact daarvan – op de activiteiten ter plaatse, volledige en tijdige oplevering van projecten, het budget en uiteindelijk de tevredenheid van de klant – zou echt enorm kunnen zijn.

Jihad Khoury, Chief Financial Officer, Al Nasr Contracting Company

Het moeten werken met niet-geïntegreerde systemen zet je bedrijf op achterstand

Bouwbedrijven moeten veelal werken met meerdere entiteiten, niet op elkaar afgestemde en soms verouderde software en ERP-tools die naast elkaar worden gebruikt. Een van de belangrijkste beweegredenen van Al Nasr om de digitale vernieuwing door te voeren, was de overtuiging dat door de juiste toepassing van technologie de sector veel efficiënter zou kunnen werken.

Jihad Khoury: “Doorgaans zijn de meeste processen voor productie of verwerking, vooraf al gedefinieerd, de bouwsector is echter afhankelijk van constante en voortdurende besluitvorming. Per dag worden besluiten genomen voor veranderingen die zich ter plaatse voordoen. Voor optimale efficiëntie is de juiste data op het juiste moment daarom cruciaal en moeten ERP-oplossingen hierin kunnen voorzien. De grootste uitdaging bij Al Nasr was de werking van IT-tools die naast elkaar maar niet met elkaar werkten en de real-time datastromen die ook door diezelfde silo-omgeving geen samenhang vertoonden. Het ERP systeem en de tools voor projectmanagement waren bovendien meer dan een decennium oud. Kortom, de omgeving die we gebruikten miste de geavanceerde en uitgebreide functionaliteiten die ERP-software vandaag de dag wel biedt, met alle integratievoordelen van dien. In deze sector zulke voordelen niet benutten, was niet langer meer een optie’.

De verouderde systemen werden te veel ad-hoc ingezet, in reactie op specifieke vragen, het ontbrak daarbij aan een overzicht op het geheel. Schatting, projectplanning, ERP en databases zijn voor bouwbedrijven nu van cruciaal belang. Een niet goede werking hiervan leidt tot knelpunten in de informatiestroom, onnauwkeurige gegevens, vertragingen in het proces en te veel verlies van efficiëntie en kwaliteit.

Marktleider willen zijn door het toepassen van de juiste technologie

Al Nasr realiseerde zich dat door te pionieren in een sector die doorgaans conservatief was in het toepassen van technologie, veel voordeel was te behalen.

Het commitment om digitaal te vernieuwen werd het centrale punt in de nieuwe strategie van het bedrijf. Met proceskritische en real-time informatie binnen handbereik konden ze de opgestelde planningen halen en binnen de toegewezen budgetten. Dit leverde tal van andere voordelen op voor Al Nasr, hun klanten en hun gehele waardeketen.

De digitale transformatie bij Al Nasr werd gedreven door de consensus en input van alle stakeholders

Het doel voor deze vernieuwende digital journey was vanaf het begin om de operationele capaciteit en efficiëntie van het bedrijf voor het volgende decennium klaar te stomen. Ze zagen de investeringen daarom vooral in het licht van de voordelen op de lange termijn. Besluiten werden daardoor genomen door het identificeren van de juiste oplossingen en het mogelijk maken van best practices en niet op basis van initiële kosten.

images

Intwo was bijzonder goed in het uitputtend in kaart brengen van de mogelijkheden van MS Dynamics voor onze vereisten en demonstreerde het zeer nauwgezet en met alle aandacht voor details. We vonden hun expertise, zowel met MS Dynamics als met onze branche, en hun vermogen om dit goed over te brengen, doorslaggevend voor de oplossing die wilden inzetten.

John Helou, Chief Executive Officer, Al Nasr Contracting Company

Een groot intern team van meer dan 80 mensen – dat alle aspecten van het bedrijf vertegenwoordigde en de vragen van alle stakeholders kon overbrengen – werd geraadpleegd om de beste passende oplossing en een soepel proces voor change management te garanderen.

Voor alle mogelijke transacties werden twee opties geïdentificeerd en werd een demo-script gemaakt in overeenstemming met de daarbij behorende processen. Proceseigenaren werden met hun teams – binnen de organisatie – gemachtigd om de demo’s te evalueren die betrekking hadden op hun activiteiten. De onderlinge samenhang van activiteiten werd hiermee verzekerd met een proces van wederzijds vertrouwen en consensus.

Al Nasr wees Microsoft in partnership met Intwo aan als solution providers, omdat hun oplossing het beste aansloot bij hun visie en vraag.

Waarom Microsoft Dynamics 365 en Intwo?

Al Nasr vond Microsoft Dynamics gebruiksvriendelijk, eenvoudig te bedienen en toch zeer uitgebreid en krachtig qua mogelijkheden. Hun teams konden zich sneller dan verwacht de benodigde vaardigheden aanleren en daardoor tijdig en goed voorbereid live gaan met het systeem.

Voor de gewenste veranderingen vond Al Nasr in Intwo een bekwame en uiterst competente partner. Onze ervaring is dat ERP-leveranciers soms een eenzijdige expertise aan de dag leggen die voldoende is voor hun product, maar verre van toereikend is voor de sector waarvoor dat product is bedoeld. Dit was absoluut niet het geval bij Intwo. Wij vonden dat hun hooggekwalificeerde team niet alleen zeer grondig was in hun kennis, maar ook zeer goed bekend was met de specifieke aandachtspunten van onze bedrijfstak.

Intwo was vooral goed in het uitputtend in kaart brengen van de mogelijkheden van de MS Dynamics-oplossing voor onze vereisten en demonstreerde het product zeer nauwgezet en met veel details. Wij vonden hun expertise, zowel met Microsoft Dynamics als met onze branche, en hun vermogen om dit goed over te brengen, zeer belangrijk bij het nemen van een beslissing over de oplossing die we zouden inzetten. Een team van 83 personen heeft in de loop van zes maanden zo’n 1.600 uur besteed aan het selectieproces. En Intwo ondersteunde ons bij elke stap van dat traject.

Digitale vernieuwing is een zeer ambitieuze onderneming die veel aandacht voor detail vereist en de organisatie die het proces ondergaat, altijd op de eerste plaats stelt. In dit opzicht denk ik dat we bij Al Nasr een zeer verstandige keuze hebben gemaakt door met Intwo in zee te gaan”, aldus Jihad Khoury, CFO van Al Nasr. Op basis van de huidige prestaties, schat hij een verbeterde efficiëntie in van 9 tot 10% voor de operationele en back-office processen.

Over Al Nasr Contracting Company

Al Nasr Contracting Co. L.L.C. werd in 1972 in Abu Dhabi opgericht, volgens de geldende U.A.E.-wetten als nationaal bedrijf. Al Nasr Contracting Co. L.L.C. wordt erkend als de marktleider en multi-disciplinaire aannemer in de regio, met een brede in-house expertise in alle soorten van civiele engineering en electro-mechanisce activiteiten. ‘Vanaf het begin hebben wij altijd geloofd in teamgeest en een “can do” mentalieteit en focussen we al meer dan 35 jaar op totale klanttevredenheid. We hebben veel prestigieuze en vaste klanten. We zijn trots op ons werk en concentreren ons op het tijdig afronden en leveren van een kwaliteitsproduct, voor al onze klanten. We zijn een grote onderneming in de V.A.E. met meer dan 4.500 werknemers en blinken uit in het volledige scala van civieltechnische, infrastructurele en elektromechanische oplossingen, zoals pijpleidingen, pompstations, opslagtanks met een grote capaciteit, civiele werken aan fabrieken en industriële faciliteiten, ontziltings-, omgekeerde osmose- en chloreringsinstallaties, netwerken met hoog en medium voltage, onderstations, straatverlichting, stadskoeling, distributie van gekoeld water, warmtewisselaars, onderzeese pijpleidingen en kabels, riolering, brandbestrijdingsnetwerken, irrigatie, landschapsarchitectuur enz.

NEEM CONTACT OP!

Laten we contact opnemen en samen uw zakelijke uitdagingen aanpakken.

images

We zijn Microsoft Solutions Partner voor Business Applications.

images

Wees gerust. We zijn er voor je.